A Modern Filológiai Társaság

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága 1983-ban alakult, lényegében a nagy hagyományú Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Irodalomtörténeti Társaság indíttatására, mintájára. Célunk az volt, hogy szervezett keretet nyújtsunk a szó eredeti értelmében vett filológiai kutatásoknak, valamint a kutatási eredmények szóbeli és írásbeli terjesztésének. Nem választottuk el tehát egymástól a nyelv- és az irodalomtudományt, hiszen a modern filológiák művelésének is legfontosabb eszköze, közvetítője a nyelv.

Társaságunknak kezdetben volt saját folyóirata, a Filológiai Közlöny, amelynek szerkesztését azonban a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága vette át. Így mi elsősorban a tudományos eredmények szóbeli közlését tűztük ki célul, és Társaságunk keretein belül különböző szakosztályokat szerveztünk. Az idő azonban, úgy látszik, túllépte ezt a keretet, így az utóbbi években tevékenységünk középpontjában az évente megrendezett széles körű tudományos tanácskozások állnak.

A társaság éves konferenciáján a filológia művelését, a filológiában végzett kiemelkedő eredményeket a Pro Neophilologia in Hungaria érdeméremmel jutalmazza. Az elismeréshez egy ezüst érdemérem jár, amelynek tervezője Bańczerowski Janusz.

Az eddigi díjazottak:

Frank Tibor (2002)
Nyomárkay István (2003)
Bańczerowski Janusz (2004)
Gadányi Károly (2006)
Deákné Zöldhelyi Zsuzsa (2007)
Pál Ferenc (2008)
Bárdosi Vilmos (2009)
Papp Andrea (2010)
Gósy Mária (2011)
Székely Gábor (2012)
Keszler Borbála (2013)
Jeremiás Éva (2013)
Klaudy Kinga (2014)
Ráduly Zsuzsanna (2015)

Nyitottak vagyunk a fiatalság, a végzős hallgatók és a doktoranduszok felé. Ezért hoztuk létre a Filológia.hu internetes folyóiratunkat, ezért hirdettük meg Az év legjobb szakdolgozata pályázatot is. Lehetőséget kívánunk biztosítani az arra érdemes dolgozatok − természetesen szigorú lektorálás utáni − publikálására.

Így várunk a Társaság tagjai sorába mindenkit, aki a filológia valamely területét műveli, vagy még csak érdeklődik a tudományos munka iránt.

Prof. Dr. Nyomárkay István

akadémikus
a Modern Filológiai Társaság elnöke