Categories A nyelvről

Jellemábrázolás és jellemfestés a Šâhnâme Bižan és Maniže című történetében

Torma Katalin   [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] por  az câre-o mehr-o nayrang-o rang ’tele gyógyírrel és szeretettel, és varázslattal és becsülettel’ Ferdowsi   1. Bevezetés Ferdowsi mintegy hatvanezer párversből álló, az iszlám hódítás előtti Irán történetét elbeszélő, kb. 1000 körül keletkezett epikus munkája –…

Categories A nyelvről

Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008. Boross Viktor [A teljes cikk letölthető formátumban] Dr. Bańczerowski Janusz, egyetemi tanár, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszékének vezetője A világ nyelvi képe című könyvében a funkcionális kognitív nyelvészet alapkérdéseinek kritikai áttekintését adja. Bańczerowski Janusz könyve nem egy könyv, hanem könyvek füzére,…

Categories A nyelvről

Mi is az a filológia?

  Mi is az a filológia? A filológia a nyelvészet és irodalomtudomány egyik ága, amely a nyelvek, irodalmi szövegek és kulturális kontextusok tanulmányozásával foglalkozik. A filológia célja a szövegek értelmezése, az eredeti jelentésük helyreállítása, valamint a nyelvi és kulturális összefüggések feltárása. Az alábbi cikkben megvizsgáljuk a filológia, mint…

Categories A nyelvről

A szanszkrit nyelv rejtelmei

A szanszkrit nyelv olyan ősi nyelv, amely az indiai kultúra és indiai vallások alapját képezi. Ez a nyelv nemcsak egy egyszerű kommunikációs eszköz volt az ősi indiaiak számára, hanem egy gazdag és mély kulturális hagyomány része is. Ebben a cikkben mélyebben belevetjük magunkat a szanszkrit nyelv rejtelmeibe, felfedezve…

Categories A nyelvről

Miért érdemes nyelveket tanulni?

A nyelvtanulás egy olyan tevékenység, amely mind egyéni, mind társadalmi szinten számos előnnyel jár. Azonban, mint minden jelentős eredményt hozó tevékenység, a nyelvtanulás is számos kihívással jár. Az alábbiakban áttekintjük, hogy miért érdemes nyelveket tanulni, és milyen nehézségekkel szembesülhetünk ezen az úton. A nyelvtanulás előnyei Szellemi fejlődés: Kognitív…

Categories A nyelvről

Az újlatin nyelvek tanulása: Mire számíthatunk?

Az újlatin nyelvek – mint a spanyol, francia, olasz, portugál és román – tanulása izgalmas kihívás lehet, amely számos előnyt kínál. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, mire számíthat az, aki egy újlatin nyelvet szeretne elsajátítani, és milyen előnyökkel, kihívásokkal és forrásokkal találkozhat a tanulási folyamat során. Előnyök Széles körű…

Categories A nyelvről

A világ legnehezebben megtanulható nyelvei

A nyelvtanulás mindig is izgalmas és kihívásokkal teli vállalkozás volt. Amikor új nyelvet sajátítunk el, nemcsak az adott nyelv szabályait, szókincsét és kiejtését tanuljuk meg, hanem bepillantást nyerünk az adott kultúrába és gondolkodásmódba is. Azonban nem minden nyelv egyformán könnyű vagy nehéz a tanulók számára. A nyelvek nehézségi…

Categories A nyelvről

Az Emberi Nyelv Sokszínűsége: Nyelvcsaládok és Kapcsolatok

Az emberiség számára a nyelv nem csupán egy kommunikációs eszköz, hanem kulturális és történelmi örökség is, amely tükrözi a közösségek identitását és gondolkodásmódját. A nyelvek változatossága lenyűgöző, és sokszínű, ugyanakkor bármiféle rendszerezés nélkül nehezen lenne átlátható. Ebben segít nekünk a nyelvcsaládok rendszere. A nyelvcsaládok különböző nyelvi csoportok. Egy-egy…