Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A 2015-ös konferencia megnyitása

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett.

A konferencia felvezetője a következőképpen hangzott: "Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik meg, amint ezt már Humboldt óta tudjuk. Különösen érdekes a különböző frazeológiai kapcsolatokban ennek a témának a kutatása. Idei konferenciánkat a frazeológiai kapcsolatok különböző nyelvekben megmutatkozó jellegzetességeinek kutatására szánjuk. A téma természetesen kiterjedhet a frazeológiának a szótárszerkesztésben, a fordításban, sőt az oktatásban betöltött szerepére is."


Nyomárkay István akadémikus, a Modern Filológiai Társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a konferenciát.

Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja szólt a konferencia közönségéhez. Dékán úr kapcsolata a Modern Filológiai Társasággal régre nyúlik vissza, kiemelten fontosnak tartja az egyetemi és akadémiai társaságok együttműködését, amelyet az akadémiai kiválóság köt össze. Dezső Tamás külön megköszönte Nyomárkay István elnök úr munkáját a Modern Filológiai Társaság vezetésében, és még sok évet-évtizedet kívánt a társaságnak.

A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérmet Ráduly Zsuzsanna kapta. Az első előadást a kitüntetett tartotta, a barát és barátság fogalmáról a lengyel és a magyar frazeológia témában.

 

 

 

A konferencia programja