Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó polish language

Összesen 44 találat.

2. oldal / 3
Kou Danyang, Desbordes-Korcsev Katarzyna, Lechner Ilona   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   A világ nyelvi képe kutatásának a célja az, hogy a nyelv és ...
In this paper we attempt to reconstruct the conceptualization of the head as reservoir and its fixed image in the Chinese, the Polish, the Hungarian and the German phraseology. It is clear from the analysis ...
... of world views and old beliefs.   Keywords: death, belief, Polish language  ...
It is a known and accepted fact that antonyms can be nouns, adjectives, verbs, adverbs and prepositions. This work aims to transfer and apply the confirmed lexical interpretations of antonyms and antonymy ...
25. Non-standard syntactic markers in SMS discourse
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Amaghlobeli, Natia   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Introduction The new forms of written communication, especially short message correspondence ...
The new forms of written communication, especially short message correspondence and its technical limitations or, more probably, possibilities make the costumer or enable him (her) to deviate from canonic ...
27. Amaghlobeli, Natia (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
PhD (romanisztika) munkahely: Ilia State University nyelvismeret: grúz, angol, francia, orosz kutatási területek: szociolingvisztika, diskurzuselemzés fontosabb publikációk: Linguistic Features ...
28. Brichter, Edit: Terminology and image of the world
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Terminology is a rapidly evolving discipline of our age. Technical terms are analysed on the basis of language purity, of the intradisciplinar and international exchange of information, or of the connection ...
Gonda Zsuzsa   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A 21. századi információs társadalom legfőbb gazdasági értéke a tudás és az információ. ...
This article based on the results of a cognitive linguistic research about the concept of conscience in three languages: Russian, Hungarian and English. In the focus of this paper is the feature of conscience ...
The study presents the today’s state of Slovak dialect through functional layers of language with special regard to faetures of linguistic image of world in the extended context of intellectual culture. ...
Robin Edina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A leíró fordítástudomány születésével a fordított szövegek tulajdonságainak vizsgálata, leíró ...
Translation scholars have long been interested in studying the characteristics and process of retranslation. However, the descripitive study of reedited translated texts – as well as editing and revision ...
The present paper studies the phenomenon of dual predicates with the help of the text of the Hungarian National Corpus and a corpus collected by the author. It investigates the possible reasons of the ...
It was a long time debate whether we can speak of the seccesion trend in literature. The fact that the style of secession is accepted in literature is principally owed to the reforming work of Zoltán Szabó ...
My study aims to portray the similarities and differences of the Hungarian and Serbian languages and people’s worldview. In order to do this, I investigate phraseological units which are connected to death ...
Dziewońska-Kiss Dorota, Fábián Krisztina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] 1. Bevezetés Jelen munka célja a »szem« fogalom nyelvi képének rekonstruálása ...
In the focus of this work we have put the concept of »eye« in five different languages: English, Polish, Hungarian, Italian, and Russian. First of all, our aim was to identify the most important metaphors ...
The article presents different aspects of the concept of eye in the Polish linguistic image in the language of present-day users, phraseological units, metaphors. The analysis shows that the cognitive ...
40. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Based on the fact that high similarity of Slavic languages can facilitate learning of the second Slavic language (in this case the two languages are Russian and Polish), I set the goal of making a dictionary ...