Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó language patterns

Összesen 46 találat.

2. oldal / 3
... presented in this article that for the reconstruction of the concept of head as a fixed image in the given languages, a cognitive base containing several domains must be taken into account. The richness ...
... language users. The collected material is, therefore, the presentation of 'everyday vision' of death through the prism of experiences, truths, statements, beliefs, etc. The cultural aspect is a reflection ...
... an impulse and contribution towards further research. Keywords: phraseme, phraseology, antonym, antonymy, Croatian language  ...
24. Non-standard syntactic markers in SMS discourse
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... and its technical limitations or, more probably, possibilities make the costumer or enable him(her) to deviate from canonic norms of language. Therefore, the discourse becomes more effective, live and ...
... norms of language. The deviation from the norm is noticeable not only from the orthographic but also from the typographic point of view with non-standard punctuation, graphical stretching of letters and ...
26. Amaghlobeli, Natia (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... of Typographic Emoticons in SMS Discourse, Theory and Practice in Language Studies 2012, 2/2. 348−354. (angol nyelven). Orthographic Variation in French Short Textual Discourse, Spekali 2011/4. (angol ...
27. Brichter, Edit: Terminology and image of the world
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Terminology is a rapidly evolving discipline of our age. Technical terms are analysed on the basis of language purity, of the intradisciplinar and international exchange of information, or of the connection ...
... segítségül, hanem a szócikkek kiválasztását, megfogalmazását és rendezését tartalmazó műveleteket is számítógéppel végzik. Az első elektronikus szótárnak a Collins Cobuild English Language Dcitonary-t ...
This article based on the results of a cognitive linguistic research about the concept of conscience in three languages: Russian, Hungarian and English. In the focus of this paper is the feature of conscience ...
The study presents the today’s state of Slovak dialect through functional layers of language with special regard to faetures of linguistic image of world in the extended context of intellectual culture. ...
... Antoine 1990: La retraduction comme espace de la traduction. In: Palimpsest. Retraduire, Vol. 4. 1–7. Brownlie, Sara 2006: Narrative theory and retranslation theory. In: Across Languages and Cultures, ...
... and then by contrastive text analysis. The quantitative and qualitative analyses reveal that the editor concentrates mainly on the norms of the target language and – in contrast with the retranslation ...
The present paper studies the phenomenon of dual predicates with the help of the text of the Hungarian National Corpus and a corpus collected by the author. It investigates the possible reasons of the ...
... According to my essay the following assumption can be drawn: the main characteristics of Margit Kaffka’s use of language are decorative styles and symbols, decorative sensitivity and images drawn from ...
My study aims to portray the similarities and differences of the Hungarian and Serbian languages and people’s worldview. In order to do this, I investigate phraseological units which are connected to death ...
... in Language and Computers 2009. http://www.nkjp.uni.lodz.pl/ [2011. 05. 03.] Magyar Nemzeti Szövegtár: http://corpus.nytud.hu/mnsz/ [2010. 11. 03.] Olasz online etimológiai szótár: http://www.etimo.it/?term=occhio ...
In the focus of this work we have put the concept of »eye« in five different languages: English, Polish, Hungarian, Italian, and Russian. First of all, our aim was to identify the most important metaphors ...
The article presents different aspects of the concept of eye in the Polish linguistic image in the language of present-day users, phraseological units, metaphors. The analysis shows that the cognitive ...
39. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Based on the fact that high similarity of Slavic languages can facilitate learning of the second Slavic language (in this case the two languages are Russian and Polish), I set the goal of making a dictionary ...
Kiindulva abból, hogy a szláv nyelvek közti nagyfokú hasonlóság jelentősen megkönnyítheti a második szláv nyelv tanulását (jelen esetben ez a két nyelv az orosz és a lengyel), egy olyan szótár összeállítását ...