Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó kettős állítmány

Összesen 30 találat.

2. oldal / 2
21. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... önéletrajzi műfajok valóságábrázoló funkciójának lassú, de gyökeres átalakulása tapasztalható, amit Gide szokatlan, idilli képsorok és súlyos elhallgatások kettősségére épülő, folyamatos történetmondást ...
22. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... rész (szó szerint: „így őt igazságtalannak lenni gondolják”), a štimaju ’gondolják’ igétől függő accusativus cum infinitivo, a latin dicitur-tól függő kettős nominativus pontos mása. Az ilyen szerkezet ...
... illetve a felsőoktatásban használható tankönyv megírása. E célkitűzések eredménye a könyv elbeszélését meghatározó kettős szempontrendszer: a politikai szótár átrendeződései mentén tagolt diskurzusanalízis, ...
24. Hadrovics László funkcionális magyar mondattana
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Bańczerowski Janusz [A teljes cikk letölthető formátumban] Előadásom célja az, hogy röviden felvázoljam Hadrovics László funkcionális magyar mondattani koncepcióját. 1969-ben az Akadémiai Kiadó ...
25. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... is ki lehet fejezni. Ez a kettőség áll annak hátterében, hogy a magyarban egyes jelentéseket szintetikus és analitikus szerkezetekkel is verbalizálhatunk, melyek olykor felcserélhetőek, máskor viszont ...
... és medrében bekövetkezett változások, premještanje korita – medervándorlás, podijeljeno korito – kettős meder. Infinitivni oblici odstraniti, ukloniti, stvarati nisu zabilježeni u rječniku već samo njihovi ...
Karolina Kaczmarek [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]         1. A deontikus modalitás fogalma A modalitás fogalma meglehetősen bonyolult, és sok ...
28. Fábián Zsuzsanna: Ricerche sulla valenza
(Felső menü/Recenziók)
... az elképzelésből indul ki, hogy a mondat magja a ragozott ige, és ettől függnek a további bővítmények, azaz a mondat többi eleme. Tagadta az alany-állítmány mondatbeli kettősségét, és kimutatta, hogy az ...
29. Közlési feltételek
(Alsó menü/Alsó menü)
... Hivatkozások 3.1. A szövegben –  zárójelben: szerző neve, évszám, kettőspont, oldalszám (Nida 1964: 411) –  könyvcím vagy folyóiratcím szövegen belül: kurzív   3.2. Irodalomjegyzék –  a nyelvi ...
... át később de Man, az átvételre mint (ön)ironikus gesztusra utalva.] az i. e. 5. században tűnt fel először, eredeti értelme azonban nem függött össze kettős, állítva tagadó természetével – Arisztophanész ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>