Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó frazeológia

Összesen 33 találat.

2. oldal / 2
21. Tegnapi filológiánk mai szemmel
(Oldalmenü/Kiadványok)
... a bolgár nyelvben DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: Néhány megjegyzés a frazeológia szerepéről a világ nyelvi képének rekonstruálásában (magyar és lengyel anyag alapján) FARCZÁDI BENCZE TAMÁS: A reália fogalmának ...
... munka további részében azzal foglalkozom, hogyan jelenik meg a „részeg ember” alakja a régi magyar frazeológiai egységekben. (A frazeológiai egységeket az eredeti íráskép megtartásával közlöm.) A közmondások ...
Tanulmányomban azzal foglalkozom, hogyan is jelenik meg az „részeg ember” alakja a magyar frazeológiai egységekben. A közmondások és szólások jelentős része foglalkozik a részeg ember eufemisztikus megjelenítésével. ...
... a délibábos szófejtéseket is. Bárdosi Vilmos a konferencia címét A szótól a szólásig címre egyénítette, és egy új frazeológiai szótártípust mutatott be. A frazeográfiai elméletek szerint kétféle szótárrendezés ...
... lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban szerepel, illetve a mai lengyel nyelvhasználókban rögzült képben található.    ...
... által jelölt fogalom kognitív tartományának tartalmát, valamint belső taxonómiáját, amely a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban szerepel, illetve a mai lengyel nyelvhasználókban rögzült ...
27. Tegnapi filológiánk mai szemmel. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... nyelvtanokban (Antonio de Nebrija és Fernão de Oliveira) 15.30–15.45 Sárosdyné Szabó Judit: Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban 15.45–16.00 Dziewońska-Kiss Dorota: A frazeológia szerepe a ...
28. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... kutatások feladatának. Azt, hogy a kiindulópont, a legfontosabb a szó, alátámasztja a lexikográfia és a frazeológia is. Az állandósult kapcsolatok vizsgálatának alapját is a szófajok képezik. Ezen alapult ...
29. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... eltér a valódi szintagmák és a frazeológiai egységek jelentésétől is. (B. Kovács 1999) 2. Felosztás Szűkebb értelemben csak azokat a szókapcsolatokat sorolhatjuk a terpeszkedő kifejezések közé, ...
... kifejezéseket, szólásokat, dalokatismernekaz élet szóval kapcsolatban, és melyeket használják leggyakrabban. Frazeológiai kapcsolatok és közmondások (48) élni és élni hagyni (9), él, mint hal a ...
... szerkesztette, Fábián Zsuzsanna tanárnő köszöntésére. E tanulmánygyűjteményben több mint húsz neves hazai és külföldi szakember lexikográfiai, frazeológiai és onomasztikai témájú tanulmánya szerepel. A ...
32. Fábián Zsuzsanna: Ricerche sulla valenza
(Felső menü/Recenziók)
... és a jelentés közötti szoros kapcsolat feltételezése terén. A második fejezet második cikke az igei mondatok és a frazeológiai egységek közötti kapcsolatot vizsgálja, és olyan definíció kidolgozására ...
... formában ugyanis van szám- és személybeli egyeztetés, ugyanakkor viszont a felidézett szereplői beszédnek ilyen formán megőrződnek a frazeológiai, szóhasználatbeli sajátosságai. Ez a fajta idézési módszer ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>