Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Dankó, Szilvia – Nagy, Annamária Lilla – Szegh, Henriette: Creativity in action. Translation, retranslation and re-edition

Translation is considered as secondary text writing, the hands of the translator are always tied by the characteristics of the source language as well as the expectations of the target recipients, however, his decisions may be influenced by more than this: the broader context of the translation, the translation medium, the situation of the text to be translated in the literary canon and his own translation competence (Klaudy 2003, Toury 1995). The present study aimed to answer the question how the various procedures of the translator may be influenced by several ties of the translation situation, what kind of creativity he may provide even if his „hands are tied" multiple times. For this study, interlingual, intralingual, and intermedial (i.e., concerning different translation types) analyses have been carried out based on four translated and re-edited Hungarian versions of the novel The Hobbit. As, supposedly, the "creativity" of the translator may be manifested in the facultative procedures he carried out, a contrastive text analysis based on the typology of Klaudy (1997) and Robin (2014) was also performed in addition to the computer-based analysis. The results show that specific types of translation require specific translation strategies, and a competent translator is capable of let his fantasy fly freely within narrow limits as well: you can find creativity, where you least expect it. In the present study, the theoretical background and analyses of the translation of the books are presented.

Keywords: translation procedures, creativity, retranslation, re-edition