Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
A Társaság éves konferenciája (Reáliák...)

A Modern Filológiai Társaság 2012. június 20-án és 21-én konferenciát rendez „REÁLIÁK – A FRAZEOLÓGIÁTÓL A LEXIKOLÓGIÁIG. ÉRTELMEZÉSEK ÉS FORDÍTÁSI KÉRDÉSEK” címmel.

Bővebben... [A Társaság éves konferenciája (Reáliák...)]
 
Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása

Konferenciafelhívás

(Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4.)

Bővebben... [Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása]
 
Együttműködési megállapodás

Az MTA Modern Filológiai Társasága és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara együttműködési megállapodást kötött oktatási és kutatási területen.

2013 tavaszán közös nyelvészeti konferenciát szerveznek Marosvásárhelyen.

 

 
Nyomárkay István előadása a Nyelvtudományi Társaságban

2012. március 13-án délután Nyomárkay István tartott előadást a Nyelvtudományi Társaság tavaszi előadás-sorozatában. Előadásának címe A közép-kelet-európai nyelvek szellemi rokonsága volt.

 

Bővebben... [Nyomárkay István előadása a Nyelvtudományi Társaságban]
 
Megjelent a friss szám

Már megtalálható oldalunkon a 2011. év utolsó száma, a 3−4. szám.

Olvassa el itt!

 

A tartalomból:

Bővebben... [Megjelent a friss szám]
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

8. oldal / 15