Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Társaságunkhoz kötődő kitüntetések

Németh Luca Anna, a Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet programjának doktorandája, folyóiratunk egyik szerzője Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben 2013. november 18-án részesült. Németh Luca Anna tudományos mentora, folyóiratunk szerkesztője Veszelszki Ágnes témavezetői díjat kapott.

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott ünnepi ülésen zárult le az idei, sorrendben a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). Az eseményen adták át az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által adományozott Pro Scientia és Pro Arte, illetve Mestertanár Aranyérmeket.

Az idei OTDK 16 szekciójának 494 tagozatában 4615 pályamunkát nyújtottak be a hallgatók, akik közül 1482-en értek el valamilyen helyezést. A rendezvényen átadott kitüntetésre azok pályázhattak, akik az ez évi vagy a két évvel ezelőtti OTDK-n első helyezést értek el. Emellett az OTDT az aranyérmek odaítélése során a teljes hallgatói életutat figyelembe vette, így 45-en Pro Scientia, ketten pedig Pro Arte Aranyérem elismerésben részesültek.

Az eseményen a díjazottak tudományos tevékenységét többek között Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, illetve Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke méltatta.