Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Meghívó könyvbemutatóra

A világhálóba keveredett ember című esszékötet a napokban megjelenik.
A kötet bemutatója 2013. december 16-án hétfőn 18 órakor lesz a Jónás Kézműves Sörházban, a Bálna kulturális központban.

Facebook-esemény folyamatosan frissülő információkkal

 

A könyvbemutatón az esszékötet szerzői közül

Tari Annamária pszichoterapeuta-pszichoanalitikussal,

Dragon Zoltán digitáliskultúra-kutatóval,

Fábri György tudománykommunikáció- és felsőoktatás-kutatóval, az ELTE rektorhelyettesével,

Réz András filmesztétával-műfordítóval-reklámszakemberrel

a kötet szerkesztője, Veszelszki Ágnes beszélget.

 

netesszekotet bemutato plakat  kis

 

A kötet 77 rövid, a szerzők élettörténéseibe is betekintést adó szöveget tartalmaz az internet és a gondolkodás kapcsolatáról. 2013 nyarán meghatározó magyar közszereplőket, a tudományos, a gazdasági, a művészeti élet kiemelkedő résztvevőit kerestük meg a „Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását?" kérdéssel. A kérdésfeltevés szándékoltan személyes jellegű volt, hogy a közreműködők az esszé típusú írásokban saját tapasztalatukat, véleményüket fogalmazzák meg az internetről és hatásairól.

 

Az esszékötet szerzői:

Aczél Petra, András Ferenc, Asbóth János, Balázs Géza, Bán László, Bańczerowski Janusz, Bánki György, Bari Máriusz, Bedő Iván, Belányi József, Bódi Zoltán, Bőgel György, Böjte Csaba, Brückner János, Csűrös Csilla, Deák-Sárosi László, Dobó Mátyás, Domonkos Andor, Dragon Zoltán, Egyed László, Fábri György, Fehér Katalin, Fekete Zsombor, Fodor Péter, Frank Tibor, G. Németh György, Gombos Zsolt, Hajdu Csaba, Horváth Péter Iván, Jaksa Tímea, Juhász Péter, Jurecska Laura, Kálmán C. György, Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, Kis Ádám, Kiss Renáta, Kiss Róbert Richard, Kovács László, Kukorelly Endre, Lattmann Tamás, Lendvai L. Ferenc, L. Varga Péter, Majtényi László, Mártonfi Attila, Mécs Anna, Monostori Károly, Németh Zoltán, Nyíri Kristóf, Ollé János, Ómolnár Miklós, Palló Gábor, Papp-Váry Árpád, Pásztor Balázs, Pál Dániel Levente, Perlaky-Papp József, Pintér Róbert, Prószéky Gábor, Réz András, Scheuring István, Sepp Norbert, Síklaki István, Stöckert Gábor, Szabó Márton, Szalai Zoltán, Szamuely Tamás, Szűts Zoltán, Szvetelszky Zsuzsanna, Takács Edit, Tallér Edina, Tari Annamária, Tátrai Péter, Varga Máté, Vass László, Vekerdy Tamás, Veres Zoltán, Zuh Deodáth, Zsoldos Dávid.

 

A bemutatón lehetőség lesz a kötet dedikáltatására a jelen lévő szerzőkkel.

 

A könyv Facebook-oldala