Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Kommunikációs képzés
Tartalomjegyzék
Kommunikációs képzés
RKA program
Minden oldal

Hogyan kell jól és hatékonyan előadást tartani, prezentációt készíteni? Milyen a jó közéleti beszéd? Hogyan kell megszólalni sok ember előtt? Miképpen kell és lehet egy krízishelyzetben megfelelően kommunikálni?

Ha már feltette valaha is ezen kérdések valamelyikét, a Retorikai és Kommunikációs Akadémia prémiumkurzusára van szüksége. Neves előadókkal és gyakorlott trénerekkel várják az érdeklődőket, a fejlődni és tanulni vágyókat, november 10-étől öt, egymást követő szombaton a retorikai és kommunikációs prémiumképzésen.


 

A tervezett program:

2012. november 10.

Út a sikeres kommunikációhoz (Aczél Petra, Balázs Géza)

2012. november 17.

Én-bemutatás és benyomáskeltés (Síklaki István, Tari Annamária)

2012. november 24.

Kommunikáció a közéletben és a médiában (Altorjai Anita, Krizsó Szilvia)

2012. december 1.

Kríziskommunikáció és konfliktuskezelés (Győrfi Pál, Ruttner György)

2012. december 8.

Kommunikáció kultúrák között (Konczosné Szombathelyi Márta, Kiss Róbert Richard)

 

Read More

Részletek:

A Retorikai és Kommunikációs Akadémia honlapja

A Retorikai és Kommunikációs Akadémia a Facebookon

 

Jelentkezés a prémiumkurzusra (2012. október 25-ig)