Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Netszótárról

ELTE BTK-s siker a Netszótár

Az ELTE BTK-n működő Kommunikáció: internet és média tehetséggondozó műhely Veszelszki Ágnes műhelyvezető szerkesztésében megjelentette a Netszótár. @-tól a Zukbergnetig című kiadványt. A szótár kiadója az ELTE Eötvös Kiadó.

A hallgatókból, már végzett diákokból és szakértőkből álló KIM műhely 2010 tavaszán alakult az ELTE BTK-n, és központi témája az internet és a média nyelvi szempontú vizsgálata. A szótár elkészítésében hat műhelytag (Balogh Andrea, Erdei Emese, Kruzslicz Tamás, Lipusz Kinga, Massányi Kinga, Németh Luca Anna) és a műhelyvezető vett részt.

A KIM célja a kiadvánnyal a csetelés, a közösségi oldalak, a blogok, a fórumok, a számítógépes játékok szókincsének dokumentálása. A digitális generációszótár nem számítógép-használati útmutató, vállalása azonban, hogy nyelvi segítséget nyújtson az informatika és az internet világával ismerkedőknek, de a digitális kommunikációban már jártas olvasók is haszonnal forgathatják. Emellett az összeállítás a napjainkban használt kifejezések dokumentálását szolgálja.

A szótár alapjául a műhely által meghirdetett és értékelt netszópályázat szolgált, a beérkezett közel ezer szójavaslatot két és fél év munkával a műhelytagok dolgozták át, és egészítették ki több mint kétezer szócikkre. Ezekből az olvasó megtudhatja, mi az arcpálma, a bitkolbász, az emördzsönszifész, a kemp vagy a visszahívós sms; ki a félisten, a fészes ős, a kazuár vagy a troll; mit csinál az, aki arcon van, becsizmáz, fácsézik, kettőspontdézik, kibannol, pókol vagy unfizik.

A szótár elkészültéről többek között az Index.hu hírportál is beszámolt.
A Netszótár bekerült az Irodalmi Jelen 2012. decemberi TOP 10-es listájába metaszöveg kategóriában. A kiadványnak önálló oldala van a Facebook közösségi oldalon.

A szótár BTK-s könyvbemutatója februárban lesz.

 

Forrás: az ELTE BTK honlapja