Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A magyar fordítók és tolmácsok napja

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke 2011. április 7-8-án rendezi XIII. tudományos konferenciáját és öregdiák-találkozóját "A magyar fordítók és tolmácsok napja" eseménysorozat keretében.

Meghívó „A magyar fordítók és tolmácsok napja” rendezvényeire

Időpont:

2011. április 7. és 8.

Helyszínek:

Csütörtök délelőtt és délután:

ELTE BTK, 1088 Bp., Múzeum krt. 4., A épület, földszint, Kari Tanácsterem

Csütörtök este:

Öregdiák-találkozó: ELTE BTK FTT, 1088 Bp., Múzeum krt. 4., F épület, I. emelet, az FTT összes terme

Péntek:

Az OFFI Zrt. és az MFTE rendezvénye, Versailles Rendezvényterem, 1068 Bp., Városligeti fasor 44. II. em.


2011. április 7. csütörtök

VIII. FORDÍTÁSTUDOMÁNYI PHD-KONFERENCIA

 

09.30–10.00 REGISZTRÁCIÓ

 

Elnök: Dr. Nyomárkay István, professor emeritus

10.00–10.10 Dr. Klaudy Kinga, egyetemi tanár: Megnyitó

10.10–10.30 Sermann Eszter: A terminológiai szabványosítás szerepe a lokalizáció folyamatában

10.30–10.50 Szabados Ágnes: A kvázi-helyesség terminus a fejlődése a fordítástudományban

10.50–11.10 Zachar Viktor: Német neologizmusok a fordítói gyakorlatban

11.10–11.30 Bozsik Gyöngyvér: Az énekelhetőség és a szöveg viszonyának alakulása  az operafordításban a 19. századtól napjainkig

11.30–11.40 Vita, hozzászólások

11.40–12.00 Szünet

 

Elnök: Dr. Károly Krisztina, habilitált egyetemi docens

12.00–12.20 Károly Adrienn: Az idegennyelv-elsajátítás kognitív modelljeinek szerepe a fordítási kompetencia kutatásában

12.20–12.40 Robin Edina és Makkos Anikó: Explicitáció és implicitáció a visszafordításban

12.40–13.00 Tóth Andrea: Korrekciós folyamatok a szinkrontolmácsolásban

13.00–13.20 Horváth Péter Iván: Bűn-e idegen nyelvre fordítani?

13.20–13.30 Vita, hozzászólások

13.30–15.00 Ebédszünet


2011. április 7., csütörtök, Délutáni ülés 15.00–20.00

 

FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

15.00–15.20  REGISZTRÁCIÓ

 

Elnök: Dr. Klaudy Kinga (az ELTE FTT vezetője)

15.20–15.30 Dr. Dezső Tamás (az ELTE BTK dékánja): Megnyitó

15.30–16.00 Ligeti Bernadette (Az Európai Parlament Fordítási Főigazgatósága Magyar Nyelvi Egységének vezetője): 23 nyelv, 506 nyelvpár – Fordítás az Európai Parlamentben

16.00–16.30 Babos Gábor ( Az Európai Bizottság  Fordítási Főigazgatóságának nyelvi tisztviselője): Felkészülés a küszöbönálló EPSO versenyvizsgára

16.30–17.00 Ekaterini Dara-Lepoura (European Commission, DG Interpreting): Speech Repository in Training of Interpereters

17.00–17.20 Kávészünet

 

Elnök: Dr. Kurián Ágnes (ELTE FTT)

17.20–17.40 Urbán Miklós (Consell Pannonia Kft., cégvezető): A LinguaPark Klaszter bemutatása –együttműködés felsőfokon

17.40–18.10 Dr. Prószéky Gábor (MorphoLogic): Mindenki maga készít szótárat? (Átmeneti állapotok a szótárak világában)

18.10–18.20 Vita, hozzászólások

 

18.20–20.00 ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ (F épület I. emelet, osztálytalálkozók: Európa-terem I/5.: EU-tolmácsok, angolosok és spanyolosok, I/6.: EU-fordítók, I/7.: franciások, I/8.: németesek, I/9.: oroszosok)

 

A részvétel ingyenes, a visszajelzésnek örülünk.  Visszajelzés: Papp Sándorné, ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., „F” épület, Tel.: 411-6500/58-94, Fax: 485-5217, E-mail: pappjutka[kulkac]ludens.elte.hu

 


2011. április 8., péntek

AZ OFFI Zrt. TEVÉKENYSÉGE AZ EU SOROS ELNÖKSÉGE, VALAMINT AZ EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TÜKRÉBEN

09.30–10.00 REGISZTRÁCIÓ

10.00–10.10 Dr. Vigh Lajos László, az OFFI Zrt. vezérigazgatója: Elnöki megnyitó

10.10–10.50 Dr. Vida Tamás (OFFI Zrt., lektor): Az OFFI története, szerepe az elmúlt 142 év során

10.50–11.20 Dr. Horváth Péter Iván (OFFI Zrt., lektor): Az EU soros elnökség fordítási feladatai

11.20–11.40 Szabó Zsuzsanna (OFFI Zrt., SCIC-tolmács): Az EU soros elnökség tolmácsolási feladatai

11.40–12.00 Kávészünet

 

12.00–12.30 Ugróczky Mária (OFFI Zrt., tanácsadó): Az egyszerűsített honosítási eljárás

12.30–13.00 Dr. Galli Péter (OFFI Zrt., lektorátusvezető): Az egyszerűsített honosítási eljárás fordítási kérdései

13.00–13.30 Dudás Kata/Sutta Balázs: „A hiteles fordítás kulcsa” – az OFFI Zrt. új arculatának bemutatása

13.30–14.00 Schaffler György (MFTE, elnök): Prezentáció az MFTE-ről

 

14.00 – 17.00 OFFI-ÁLLÓFOGADÁS

 

A rendezvény ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Részvételi szándékát a gaspar[kukac]offi.hu e-mail címen jelezze. Információ: Gáspár Jánosné OFFI Zrt., 1062 Budapest, Bajza u. 52., Tel.: 428-9689, fax: 269-5184