Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései

A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére

 

Időpont: 2018. június 25.
Helyszín: ELTE BTK Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

 

Délelőtti ülés. Üléselnök: Bańczerowski Janusz

9.30–10.00

Dékáni köszöntő. Nyomárkay István elnöki köszöntő

10.00–10.15

Bańczerowski Janusz: A fordítás kognitív megközelítésének egyes kérdései

10.15–10.30

Gósy Mária: Pszicholingvisztika és fordítás

10.30–10.45

Balázs Géza: Kulturális sokféleség és kulturális fordítás

10.45–11.00

Albert Sándor: "Ez így semmit nem jelent..." ‒ formális megfelelés és szövegekvivalencia a nyelvfilozófia felől

11.00–11.45

Pacsai Imre: Tükörfordítás és etimológia

11.45–12.00

Jászay László: Némely orosz imperfektívum folyamatjelentésének magyar megfeleltetése

12.00–12.15

Lesfalvi-Csegődi Ágnes: Štefan Leška (Leska István) Elenchus Vocabuloruma

12.15–12.30

Lesfalvi Tibor: Adalékok a szlovák irodalmi élet és az egyesületi tevékenység kapcsolatához Magyarországon a 19. században

 

12.30–12.45

Vita

12.45–13.45

Szünet

 

Délutáni ülés. Üléselnök: Gadányi Károly

13.45–14.00

Frank Tibor: Az angol-amerikai történeti szövegek fordítási problémái

14.00–14.15

Klaudy Kinga: Dr. Zeyk Adéle bárónő Agatha Christie fordítója

14.15–14.30

Zoltán András: Fordítás vagy átírás? (Az ófehérorosz Attila-történet és lengyel forrása)

14.30–14.45

Ráduly Zsuzsanna: A mai magyar (politikai) közbeszéd új szavai, szókapcsolatai, fordíthatósága

14.45–15.00

Pátrovics Péter: A lengyel aspektusjelentések magyar fordításáról

15.00–15.15

Sohár Anikó: A műfordítás oktatásának egyes kérdései

15.15–15.30

Vihar Judit, Papp Andrea: Magyar költők idegen nyelven

15.30–15.45

Zachar Viktor: Műveletek a sajtófordítás során

15.45–16.00

Imre Attila: Filmszövegek fordítási nehézségei

16.00–16.15

Gercsák Gábor: Szakfordítás-oktatás gyakorlati tapasztalatai az erdélyi magyar felsőoktatásban

16.15–16.30

Császári Éva: A szlovák–magyar névtani terminológia fordításának elméleti és gyakorlati kérdései

16.30–16.45

Farkas Nóra, Seres Nóra: Professzionális és elvárási normák vizsgálata a magyarra fordított angolszász gyerekirodalomban

16.45–17.00

Nyomárkay István: konferenciazáró vita