Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Translation Studies, Power and Ideology: Text Linguistic Trends in the Analysis of Political Discourse - 2. Text, Power and Ideology
Tartalomjegyzék
Translation Studies, Power and Ideology: Text Linguistic Trends in the Analysis of Political Discourse
1. Introduction
2. Text, Power and Ideology
3. Translation, Power and Politics
4. Critical Discourse Analysis: A Systematic Approach
5. Conclusions
Bibliography
Minden oldal

2. Text, Power and Ideology

It is a commonplace that texts cannot exist without their social context: understanding textual features of any text, including translations, will inevitably involve the creators and the audience of texts as well as the social and cultural relationships holding between the human interactants involved. Such human relationships will also involve possible unequal statuses between the parties concerned, which will give rise to diverse relations of power. Power, in fact, is interpreted as the social power of groups or institutions over persons or groups of people. Even if power is primarily a social phenomenon (as it exists between humans), language will be a very powerful tool for obtaining and maintaining power in human communicative contexts (Fowler 1985). Once such power relations have been accepted, are taken for granted and are seen as natural in the given social-cultural context, with reference to the social groups involved, it is possible to talk about an ideology. Ideology is but a composite of the “basic beliefs that underlie the social representations of a social group” (van Dijk 2003: 10).

The literature abounds in the description of the relationship between power and communication. However, as my main focus here is politics and translation, I will narrow down my discussion to one specific human communicative situation and text type: politics and political texts (or political discourse). In this context, political texts are interpreted as the institutionalised communicational means of gaining, establishing and maintaining political power and/or expressing ideology.

Translation in bilingual and multilingual contexts plays a vital role in gaining, establishing and maintaining political power and/or expressing ideology.