Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Nyomárkay István (1937)
  • tudományos fokozat: akadémikus, professor emeritus
  • munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • fontosabb tisztségek: Doktori Tanács, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (elnökhelyettes), Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Magyar Nyelvi Bizottság (tb. elnök), Nyelvtudományi Bizottság, MTA VAs Megyei Tudományos Testülete (elnökségi tag), Comité International des Slavistes (CIS) magyar nemzeti bizottsága (elnök), Magyar Nyelvtudományi Társaság (alelnök), Modern Filológiai Társaság (elnök), Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia (levelező tag)
  • kitüntetések: Pro Universitate emlékérem (1997); Szent-Györgyi Albert-díj (2000); Horvát Köztársaság Hajnalcsillag Rendje (2003); Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2007); Vatroslav Jagić-emlékérem (2010, Horvát Filológiai Társaság)
  • nyelvismeret: német, orosz, horvát, szerb, francia, latin
  • kutatási területek: szláv filológia, szlavisztika
  • legutóbbi publikációk: 1. Nyelvújítások Közép-Európában. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 211−7.; 2. Genus – sexus. In: Stjepan Lukač – Morana Plavac (szerk.): Hrvatski Kupido: Zbornik radova. Budapest: Hrvatska Samouprava, 2009. 5–9.; 3. Blažeka Đuro – Nyomárkay István – Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár.: Riječnik pomurskih Hrvata. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.
  • e-mail cím: nyomarkay.istvan[kukac]gmail.com