Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Bugovits Valéria

végzettség: tudományegyetem (ELTE BTK, Veszprémi Egyetem, BME)

  • szakképzettség: középiskolai tanár (szakok: magyar, orosz, angol), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, könyvtáros
  • fontosabb tisztségek: érettségivizsga-elnök, közoktatási szakértő, nyelvoktató és nyelvvizsgáz- tató tanár (angol, orosz nyelvből), tagozatvezető, igazgatóhelyettes
  • nyelvismeret: magyar, orosz, angol
  • tudományos fokozat: abszolvált doktorandusz (2007, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában)
  • kutatási terület: A nő és család problematikája Lev Tolsztoj regényvilágában.
  • fontosabb publikációk: 1. Ibsen – emlékkönyv recenziója (Судья и строитель. Писатели России и Запада о Генрике Ибсене. Издательство »Рудомино«, Москва, 2004. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Составитель и автор предисловия Б. А. Ерхов), az Oslói Nemzeti Ibsen - Bizottság ibsenológusának véleményezése. 2. Amit még taníthatnánk a középiskolában Ibsenről és Tolsztojról  – Mester és Tanítvány 2008. február. 39−49.  3. A természet leírása és a lélekrajz összefüggése L. Tolsztoj korai műveiben – Mester és Tanítvány 2009. december. Különszám. 72−85. 4. Взаимосвязь между описаниями природы и описанием  души в раннем творчестве Л. Н. Толстого – Slavica 2010. 143−157. 5. Glamour by Endre Török. The setting of the life-work. Török Endre Átragyogás című poszthumusz életműkiadásának recenziója – Slavica 2010. p. 264-267. 6.Взаимосвязь между воспитанием и изобразительным искусством – Moszkva 2012. Pedagógiai Akadémia elektronikus konferencia-kötetében («Образовательное и куьтурологическое  пространство современной художественной культуры» 2012.)  az ИХО РАО - www.art-education.ru (Institute of Art Education) valamint a РИК - www.ricur.ru (Russian Institute for Cultural Research) weboldalon. 7. Некоторые аспекты интерпретации романных образов Л.Н. Толстого (образ Наташи Ростовой в романе Война и мир) – Moсква, Humanity Space. International Almanac.Volume 1,  No 2, 2012. 391−406.
  • e-mail: bugovits[kukac]freemail.hu