Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Balló Zsófia (1974)
  • tudományos fokozat: PhD, Gazdálkodás és Szervezéstudományok
  • munkahely: Szt. István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Építéskivitelezési Szakcsoport
  • fontosabb tisztségek: specializációfelelős (műszaki menedzser építési specializáció), szakcsoportvezető, Építéstudományi Egyesület Marketing Szakosztály vezetőségi tag
  • kutatási területek: fogyasztói magatartás, környezettudatos építés, lakásépítési trendek, BIM, oktatásszervezés
  • nyelvismeret: német, angol
  • fontosabb publikációk: Horkai András – Balló Zsófia 2018: Possibilities and Difficulties in Implementation of Energy Saving Investments with Involvement of Consumer. E-Proceedings. Universitiy of Oxford: St Cross College. Balló Zsófia – Barta Ákos 2018: Effects and Learnings of Housing Support in Hungary, 2015-2017. WMCAUS konferencia, Prága. Balló Zsófia 2017: A flow fontossága a műszaki felsőoktatásban. Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás. Balló Zsófia 2016: Dwellings and Housing Market in Hungary, 1990-2015. Procedia Engineering 8: 161. Balló Zsófia 2014: Empirikus eredmények a fogyasztók kereskedelmi márkákkal kapcsolatos attitűdjéről a napi fogyasztási cikkek piacán. Marketing és Menedzsment 48: 1.
  • e-mail cím: ballo.zsofia[kukac]ybl.szie.hu

 

Ballo Zsofia