Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Recenziók
Lynne Bowker: Computer Aided Translation Technology: A Practical Introduction

Ottawa: University of Ottawa Press. 2002, 185 pp. ISBN 0-7766-0538-0

 

Mátyás Bánhegyi

 

[A teljes cikk letölthető formátumban]

Some deem it a sad fact, whereas others welcome the new development that translation is getting increasingly computerised and computer aided. Like it or not, computerised translation tools are inevitably involved in almost all fields of translation. While computerisation may result in ready-made, prefabricated texts appearing in several target texts, it may also largely contribute to the facilitation of the job of translators. In her book entitled Computer Aided Translation Technology: A Practical Introduction, Lynne Bowker, assistant professor in translation at the University of Ottawa and the author of numerous books and articles on corpora, computer assisted translation technology and terminology, sets out to explore computer aided translation technology in depth and to describe the ways such technology can help the translation process and the daily work of translators.

 

Bővebben... [Lynne Bowker: Computer Aided Translation Technology: A Practical Introduction]
 
Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung

Zweite, verbesserte Auflage [második, javított kiadás], Tübingen: Stauffenburg 2001. [változatlan lenyomat, 2006.], 208 oldal; ISBN 3-86057-284-9.

Veszelszki Ágnes

[A teljes cikk letölthető formátumban]

„Amikor 1997. július 10-én az akkor hivatalban lévő szövetségi elnököt, Roman Herzogot a kronachi fiatalok arról kérdezték, hogy szerinte vissza kellene-e vonni a német helyesírási reformot, Herzog így felelt:

»Soha nem foglalkoztam a helyesírási reformmal. Csak fontos dolgokkal foglalkozom.«

Nem tudhatjuk, hogy a diákok miképpen reagáltak erre a válaszra, de nem csodálkoznánk, ha csalódottak lettek volna. Az elnök egyértelműen tudtukra adta, hogy ő maga jelentéktelennek tartja azt, ami számukra fontos“ [1; ford.: VÁ].

E példával szemlélteti Jörg Meibauer a Bevezetés a pragmatikába [Pragmatik. Eine Einführung] című munkájában az implikatúra pragmatikai fogalmát. A mainzi Johannes Gutenberg-Universität professzora1 – aki egyébként kiemelten a kognitív nyelvészettel, a grammatika és pragmatika határterületével, az implikatúraelmélettel, a kísérleti, illetve neuropragmatikával és a nyelvelsajátítással foglalkozik – induktív módszerrel ismerteti meg olvasóival a pragmatikai kulcsfogalmakat.

Bővebben... [Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung]
 
Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet

Budapest: Osiris, 2007.

Németh Ákos

[A teljes cikk letölthető formátumban]

Takáts József könyvének két fő célkitűzése egy új tudományterület, a narratív magyar politikai eszmetörténet körülhatárolása, illetve a felsőoktatásban használható tankönyv megírása. E célkitűzések eredménye a könyv elbeszélését meghatározó kettős szempontrendszer: a politikai szótár átrendeződései mentén tagolt diskurzusanalízis, amely a politikai gondolkodás egyes irányzatait a kor kérdéseire adott válaszokként, hatástörténeti összefüggésükben tárgyalja, illetve a politikai gondolkodás nagy teljesítményeinek felsorolásszerű ismertetése. Hiánypótló műnek tekinthető Takáts József Modern magyar politikai eszmetörténete, mely nemcsak egyetemi tankönyvként tölthet be fontos szerepet, de a szélesebb körű tudományos ismeretterjesztés céljainak is megfelel.

[Abstract in English]

Bővebben... [Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet]
 
Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008.

Boross Viktor

[A teljes cikk letölthető formátumban]

Dr. Bańczerowski Janusz, egyetemi tanár, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszékének vezetője A világ nyelvi képe című könyvében a funkcionális kognitív nyelvészet alapkérdéseinek kritikai áttekintését adja.

Bővebben... [Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban]
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 4