Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Recenziók
Feld-Knapp Ilona (szerk.): Beruf und Berufung – Fremdsprachenlehrer in Ungarn

Budapest: Typotex Kiadó – Eötvös József Collegium, 2012.

 

Veszelszki Ágnes

[A teljes cikk letölthető formátumban]

Új, több nyelven megjelenő könyvsorozatot indított az Eötvös József Collegium tanárakadémiája, a Cathedra Magistrorum: CM Lehrerforschung címmel. A sorozat szerkesztője Horváth László, a Collegium igazgatója és Feld-Knapp Ilona, a CM vezetője. A 2010 óta a szakkollégiumban működő, a (nyelv)tanárképzést segítő műhely célja, hogy a leendő nyelvtanárok pályáját tudományorientált extrakurrikuláris képzéssel egészítse ki. Így kívánnak megfelelni az EC-alapító Eötvös Loránd célkitűzésének, aki e szakkollégium alapfeladatául a színvonalas (tudós) tanárképzést szabta.

Bővebben... [Feld-Knapp Ilona (szerk.): Beruf und Berufung – Fremdsprachenlehrer in Ungarn]
 
Klaudia Bednárová-Gibová: Non-Literary and Literary Text in Translation

Eperjes: Filozoficka Fakulta Presovskej Univerzity, 2012. 100 pp. ISBN: 978-80-555-0612-8

 

Bánhegyi Mátyás

[A teljes cikk letölthető formátumban]

A Non-Literary and Literary Text in Translation című könyv szerzője, Klaudia Bednárová-Gibová angol és német irodalom és nyelv szakon szerzett diplomát. Kutatásaiban főként angol−szlovák nyelvpárral dolgozik, szűkebb kutatási területe a korpusznyelvészet, az angol szóalkotás, az EU-s szaknyelv, illetve szövegek műfaji sajátosságainak kutatása. PhD-disszertációját a szaknyelvi és irodalmi szövegekben előforduló fordítási folyamatokról (translation procedure) írta. Jelenleg az eperjesi egyetem angol-amerikai intézetének adjunktusa.

Bővebben... [Klaudia Bednárová-Gibová: Non-Literary and Literary Text in Translation]
 
Ván Benjámin: Szilády Áron élete

Kiskunhalasi Ref. Egyházközség, Szilády Áron Társaság, Thorma János Múzeum; Kiskunhalas, 2012. 288 oldal. Szerk.: Szakál Aurél

 

Bognár Zoltán

[A teljes cikk letölthető formátumban]

Szilády Áron legfontosabb tudományának, a régi magyar irodalom történetének Európában is jól ismert kutatója, Balázs Mihály professzor mondta egy interjúban, hogy a múltunkat csak a maga bonyolultságában érdemes megismernünk. Ezért is éri meg a szokásosnál egy kicsit körültekintőbb figyelmet szentelni a több kiadó gondozásában nemrég Kiskunhalason megjelent Ván Benjámin-féle Szilády-életrajzra.

Bővebben... [Ván Benjámin: Szilády Áron élete]
 
Angyalosi Gergely – E. Csorba Csilla – Kulcsár Szabó Ernő – Tverdota György (szerk.) : Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról

 

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009.

 

Németh Ákos

[A teljes cikk letölthető formátumban

 

A Nyugat neve már a kezdetektől egybeforrt a magyar irodalmi modernség fogalmával, éppen ezért e szimbólummá vált folyóirat történetével való számvetés az elmúlt évtizedek során mindig a magyar modernség újraértelmezését is jelentette egyúttal. A Nyugat útjai címet viselő, 2008 októberében megrendezett centenáriumi konferencián elhangzott előadások anyagából összeállított tanulmánykötet írásai a legutóbbi évtizedek hazai és nemzetközi társadalmi, kulturális, irodalmi modernizáció-elméleteinek horizontjáról közelítenek a Nyugat jelenségéhez.

 

[Abstract in English]

Bővebben... [Angyalosi Gergely – E. Csorba Csilla – Kulcsár Szabó Ernő – Tverdota György (szerk.) : Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról]
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 4