Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Zachar Viktor: A szakfordítás, a sajtófordítás és az újságírás határán: Wikipédia-szócikkek készítése a fordításoktatásban

A Wikipédia online enciklopédia szócikkeinek fordítási kérdéseivel az elmúlt években kezdett foglalkozni a fordítástudomány. Jelen tanulmány elsődlegesen a sajtófordítás és annak oktatásának lencséjén keresztül és nem kizárólag fordítási feladatként tekint erre a jelenségre, amelyet először a 2016/17-es tanév tavaszi félévében építettem be a saját fordítástechnika-kurzusom menetébe.

A Wikipédia-szócikkek készítése számos olyan képesség és készség javítására alkalmas, amelyek egyaránt fontosak a nyelvi közvetítőknél és az újságíróknál. Így a tanulmány előbb a Nord (1992) által meghatározott kompetenciák mentén bemutatja azt a nyolc képességet és készséget, amely fejleszthető ezzel a feladattípussal a fordításoktatásban, majd ismerteti a konkrét, hallgatóknak kiadott feladat paramétereit. Ezek kiindulópontnak tekinthetők és szükség esetén továbbfejleszthetők, az adott körülményekhez igazítva ezt az újfajta feladattípust.

 

Kulcsszavak: szakfordítás, sajtófordítás, újságírás, fordításoktatás, Wikipédia