Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014.

 

A Modern Filológiai Társaság fennállása harmincadik évfordulója alkalmából „Szövegalkotó gyakorlatok és nyelvteremtő praktikák” címmel rendezte meg 2013. június 18–19-én szokásos évi konferenciáját. Az előadások a következő főbb témakörökbe csoportosíthatók: 

• Nyelvújítás és nyelvújítási kísérletek (l. Keszler Borbála, Pátrovics Péter előadását). 

• Szóalkotási módok (l. Jászay László, Maróth Miklós, Molnár Sándor, Székely Gábor előadását). 

• Nyelvi világkép és szóalkotás (l. Bańczerowski Janusz, Benő Attila előadását). 

• Szövegalkotás és dialektológia összefüggései (l. Komlósiné Knipf Erzsébet előadását). 

• Fordítással kapcsolatos kérdések (l. Albert Sándor, Imre Attila, Károly Krisztina, Nagy Sándor István, Pacsai Imre, Papp Andrea és Vihar Judit, Sándor Anna előadását). 

• Nyelvelmélet és nyelvtechnológia (l. Klaudy Kinga előadását). 

• Irodalmi nyelv és terminológia (l. Balázs Géza, Szijj Ildikó előadását). 

• Irodalmi szövegek leíró és történeti elemzése (l. Horváth Krisztina, Vig István előadását). 

• A nyelvhasználati gyakorlattal kapcsolatos kérdések (l. Veszelszki Ágnes, Zachar Viktor előadását). Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 159. tagja

A Tinta Könyvkiadó honlapján