Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Asteriskos 1.

Bárdosi Vilmos (főszerkesztő)

Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest: ELTE BTK.

A kötet szerkesztői: Gósy Mária, Péteri Attila.

2012. május 9-én megjelent az Asteriskos tanulmánykötet-sorozat első kötete.

 

 

Asteriskos_kis

 

ÁCS, PÉTER: Az interskandináv kommunikációra visszatérve: miért nehéz a dán nyelv? (5)

BÁCSKAI-ATKÁRI, JÚLIA: English Comparatives and parameters (23)

BEKE, ANDRÁS: Az egyszerre beszélések automatikus osztályozása spontán magyar társalgásokban (39)

DZIEWOŃSKA-KISS, DOROTA MARIA: A halál konceptualizációja a magyar

nyelvben (kérdőíves anyag tükrében) (53)

FÁBIÁN, KRISZTINA: A lelkiismeret fogalma a magyar és orosz nyelvben, kognitív szempontból (67)

FEKETE, ÁGNES: Ereignisbezogene Adverbien: Überlegungen zur Erweiterung zeitlicher Lokalisierungsstrategien (75)

FIRISZ, HAJNALKA: Презвиска мадярского походзеня – шведок прешлосци бачванско-сримских русинох (87)

HARGITAI, EVELIN GABRIELLA: Spanyol–portugál hangtani interferenciák vizsgálata nyelvpedagógiai szempontból (109)

HUBER, ÁGNES: Ethnische Identität im Zeitalter der Globalisierung am Beispiel der ungarndeutschen Minderheit (123)

HUTTERER, CLAUS MICHAEL: Untertitelte Filmvorschauen als Beispiele audiovisueller Translation (135)

KÁPOLNÁS, OLIVÉR: Mergen Gegen füstáldozata a Fehér Öreghez (153)

KOMÁROMY, ANDRÁS: Konzepte der inhaltlichen Seite von Wortfeldern (167)

KOÓS, ESZTER: L’évolution de l’adverbe certainement en diachronie (183)

KUKORELLI, ESZTER: Zusammenhang des Aspekts und der Tempusverwendung in zukunftsbezogenen Sätzen im Deutschen und im Ungarischen (199)

MENAKER, ANGELIKA: Közös jelentésmozzanatok az in- prefixumos spanyol igék jelentésében (215)

MÜLLER, MÁRTA: Merkmale deutschsprachiger Fachsprachen in historischer Entwicklung unter dem besonderen Aspekt der technisch-industriellen Fachwortschätze (237)

PALLAI, KÁROLY SÁNDOR: Mondes multiples, chiralité : langues, langages et systémique dans la poésie seychelloise contemporaine (253)

PÉNZES, TÍMEA: A napszakok nyelvi képe (267)

SAFI, ZSÓFIA: „Tiszta rubin születik a kőből”. Képi nyelv Nezāmi Haft peykar című művében (287)

SÁGI, ATTILA: Nyelvjárási változások Japánban a 20. század első felében (305)

SAVELIEVA, ELENA: Когнитивный сопоставительный анализ фразеоло-гизмов со значением обманывать и лгать в словенском и русском языках (325)

SZABÓ T., ANNAMÁRIA: Studies about French-Hungarian bilingual identity (337)

SZÉP, BEÁTA: Változások a jogi szakszókincsben – Egy diakrón vizsgálat bemutatása (351)

SZIJJ, ILDIKÓ: Palabras procedentes de una forma de imperativo en las lenguas iberorrománicas (367)

TÉSI, ÁRON: Külső nyelvi hatásnak tulajdonítható hangváltozások (381)

VESZELSZKI, ÁGNES: A digilektus beszélt nyelvi jellemzői (399)

WERTHMÜLLER, GYÖNGYI: John Gower’s Germanic and Romance English (a phonological/metrical analysis) (419)