Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvoktatás

Összesen 10 találat.

1. Dr. Bakonyi István (1939–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... megrendezett XIII. kongresszusa, „A többnyelvű Európa" 2003-ban jelentősen hozzájárult a széchenyis nyelvoktatás szakmai tekintélyének növeléséhez. Az utóbbi években a közgazdász hallgatók részére indított ...
... félreértésre adunk esélyt az interkulturális kommunikáció során. Kulcsszavak: társalgáselemzés, diszkurzusjelölők, nyelvoktatás, társalgási kompetencia, interkulturális kommunikáció  ...
3. Máté Zita
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: MA munkahely: DSBarcelona beszélt nyelvek: magyar, német, spanyol, angol kutatási terület: nyelvoktatás módszertan, szociolingvisztika fontosabb publikációk: Mate, Zita 2017: ...
4. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
... szintaxis, szemantika, történeti-összehasonlító nyelvészet, nyelvoktatás, nyelvfilozófia fontosabb publikációk: Finnish Case Grammar. From the Syntactic and Semantic Perspectives (2015), Język estoński ...
5. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... nyelvoktatás területén. Minden konferencián jelen volt, nemcsak magas színvonalú előadásaival, de szervezőképességével is hozzájárult, hogy ezek a rendezvények méltó helyet foglaljanak el a hazai és nemzetközi ...
... a szaknyelvkutatás helyét, miszerint a szaknyelvoktatás gyakorlatából kibontakozó szaknyelvkutatás a társadalmi szükségletéből, változásából alakult ki. Kezdetben a kutatások a terminusok vizsgálatára ...
...  Az ELTE dékánhelyettese, Károly Krisztina angol nyelvű, nyelvészeti alapokon nyugvó tanulmánya összeköti a diskurzuselemzést a nyelvoktatással, és az ún. diskurzuskompetenciának a tanárképzésben való ...
8. Tegnapi filológiánk mai szemmel
(Oldalmenü/Kiadványok)
... angolszász gyerekirodalom? PÁTROVICS PÉTER: Az időfogalom és a nyelvi időrendszerek SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT: Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban SZÉKELY GÁBOR: Még egyszer a fokozásról és a mérésről ...
... lehetőségeit ismertette, gyakorló nyelvtanári szempontból. A kommunikatív kompetencia alkotóelemei a grammatikai, a szociolingvisztikai, a szövegalkotói és a stratégiai kompetencia. A kommunikatív nyelvoktatás ...
10. Tegnapi filológiánk mai szemmel. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... nyelvtanokban (Antonio de Nebrija és Fernão de Oliveira) 15.30–15.45 Sárosdyné Szabó Judit: Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban 15.45–16.00 Dziewońska-Kiss Dorota: A frazeológia szerepe a ...