Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvészet

Összesen 50 találat.

1. oldal / 3
1. Adamikné Jászó Anna
(Oldalmenü/Szerzőink)
  DSc, professor emeritus, ELTE BTK. Kutatási területe: nyelvészet, retorika. Újabb publikációi: 2016: Jókai és a retorika. Budapest: Trezor Kiadó; 2019: A stilisztikai kategóriákról. Magyar Nyelvőr. ...
2. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... a horvát és a szlovén egyetemek magyar és szláv tanszékeivel, együttműködés a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti tanszékével (vezetője Benő Attila), a Sapientia EMTE ...
3. H. Tomesz Tímea
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, főiskolai docens tisztségek: az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport tagja, a PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport tagja, ...
4. Pölcz Ádám (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... (2015) nyelvismeret: angol, német kutatási területek: nyelvművelés, retorika, leíró nyelvészet, anyanyelv-pedagógia, valamint ezek kapcsolódási lehetőségei fontosabb publikációk: Pölcz Ádám 2017: ...
5. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorjelölt, SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola munkahely: SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék tisztségek: tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, ...
... a kognitív nyelvészet, azon belül pedig a keretszemantika segítségével (vö. Fillmore 2006). A hat különböző hírportálon publikált 102 cikk elemzése alapján feltételezhető, hogy az álhíreket gyakran AZ ...
7. Szabó Lilla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem nyelvismeret: angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet; keretezéselmélet; keretszemantika; szóképzés; szójátékok; ...
8. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
... szintaxis, szemantika, történeti-összehasonlító nyelvészet, nyelvoktatás, nyelvfilozófia fontosabb publikációk: Finnish Case Grammar. From the Syntactic and Semantic Perspectives (2015), Język estoński ...
9. Istók Béla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, PhD-hallgató nyelvismeret: szlovák (L2), német (felsőfok), angol (középfok) kutatási területek: netnyelvészet, ...
A kognitív nyelvészet a metaforát mint konceptuális folyamatot és terméket értelmezi, amely egy fogalmat egy másik fogalmon keresztül értelmez (Lakoff és Johnson 1980). A konceptuális metafora elsősorban ...
11. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
... írják bele: Az év szakdolgozata 2015, a csatolt fájl neve tartalmazza a pályázati kategória rövidítését (IR = irodalom, NY = nyelvészet, KO = kommunikáció és médiatudomány), a dolgozat nyelvének rövidítését ...
12. Varga Mónika (1987)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... szaknyelv jellemzői. In: Simon Orsolya – Szabó Dániel (szerk.) 2011: Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 158–163. e-mail cím: vrgmonika[kukac]gmail.com  ...
... a nyelvészeti irányzatnak tekinthető terminológia az 1990-es években került a kutatások homlokterébe. A szerző kitér a terminológiai vizsgálatokra is. Ezt követően részletezi a TERMIK terminológiai feladatkörét: ...
... infografikákat nyelvészeti szempontból tanulmányozza. Választ ad a kérdésre, hogy vajon kihasználja-e a nyelvészet az infografikák képeket és szövegeket integráló, adatsűrítő, illusztratív potenciálját. ...
... része a nyelvtanulók számára készült, de van közöttük alap- és tematikus szótár, illetve CD-ROM is. Az 1990-es évektől rohamosan fejlődő korpusznyelvészet és szótártudomány lehetővé teszi az egyre pontosabb ...
16. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... műszaki terminológia, lexikológia, szemantika, metafora publikáció: 2014-es IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia anyagából készült tanulmány: http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/ ...
... felmerülő pragmatikai kérdéseket.     Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 169. tagja A Tinta Könyvkiadó honlapján   Sorozatszerkesztő: Kiss Gábor Szerkesztette: Bárdosi Vilmos ...
18. Desbordes-Korcsev, Katarzyna (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
– PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv Nyelvészet) – nyelvismeret: lengyel (anyanyelv); magyar (felsőfok); angol (középfok) – kutatási területek: kognitív nyelvészet, nyelvi világkép ...
... a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 159. tagja A Tinta Könyvkiadó honlapján    ...
... módszerét (is) alkalmazza a magyarázatokban. Veszelszki Ágnes Pragmatikai közelítések a digitális kommunikáció nyelvészeti leírásához című előadásában előbb felvázolta a CMC-vizsgálat (computer-mediated ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>