Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvi világkép

Összesen 50 találat.

3. oldal / 3
41. Kárpáti László
(Oldalmenü/Szerzőink)
... (2011), Tudományos Publikációs Díj (2016) nyelvismeret: angol nyelv: felsőfok (C1), német nyelv: középfok (B2) kutatási terület: idegennyelv-pedagógia, kommunikációs stratégiák, beszédfluencia e-mail-cím: ...
42. Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
... BTK dékánja A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem átadása Elnöki köszöntő Nyomárkay István: Nyelvi világkép és tükörfordítások 9.30–9.45 Bańczerowski Janusz: Az etimológia szerepe a világ nyelvi ...
43. A 2015-ös konferencia megnyitása
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett. A konferencia felvezetője ...
44. Varga Mónika (1987)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD-hallgató munkahely: Kanizsa Újság Kft. – újságíró, RTL Híradó – tudósító nyelvismeret: angol, német kutatási területek: szaknyelvek, lexikográfia publikáció: A vadász ...
... az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke. A bemutatott kötet a 2012-ben megrendezett, negyedik konferencián elhangzott előadások válogatott, írott változatát tartalmazza. A tanulmánykötet a tudományok és ...
... foglalkozik Veszelszki Ágnes, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének adjunktusa. Az adatokat nem egyszerűen csak bemutató, hanem egyben értelmező, így az információfeldolgozást megkönnyítő úgynevezett ...
... szerint készült a kiadvány, illetve ki a célközönség. E jelentős alapmű megírását széles körű szótárelemzés előzte meg, amely kiterjedt mintegy harminc szótárra. Ezek egy része az anyanyelvi olvasók, másik ...
48. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz (PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola) munkahely: IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. 2181 Iklad nyelvismeret: francia, angol kutatási területek: magyar és francia ...
49. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
...  Pátrovics Péter: A „torma" nyelvi képe a lengyel és az osztrák frazeológiában   13.00–13.15 Vita 13.15–14.00 Szünet   Délutáni ülés (üléselnök: Papp Andrea) 14.00–14.15 Albert Sándor: A ...
Bárdosi Vilmos (szerk.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. A Modern Filológiai Társaság 2014-ben szervezett tudományos tanácskozása a nyelvi pragmatika kérdéseit szinkrón és diakrón vonatkozásban ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>