Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó magyar irodalom

Összesen 50 találat.

3. oldal / 3
... meg a „diagramming" fogalmát, amely nem csupán a matematika, hanem a gesztusok világához is szorosan kötődik. A 19. századi magyar tudomány legnagyobb alakja, Bolyai János matematikus és heurisztikus módszere ...
... Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a talk szabályos ragozású ige, a sing viszont a szabálytalan inflexióval rendelkező igékhez sorolható. A szerző leírja a szóalak (word-form) fogalmát, amelyet elsősorban ...
43. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz (PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola) munkahely: IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. 2181 Iklad nyelvismeret: francia, angol kutatási területek: magyar és francia ...
44. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez. Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik ...
... Vilmos: A magyar frazémakincs főbb kultúrtörténeti forrásai egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében 35 Chumakova Svetlana – Kovács Kristián – Ladányi Sándorné – Mérai Tímea – Simonits ...
... által rendezett (1992) Psy című film (magyarul: Hekusok) nagy sikere hatására, illetve ennek közvetítéssel bekerült a köznyelvbe, de mai napig nem szerepel az egynyelvű szótárakban – kivételt képeznek ...
... értelmezik. Az alvilág tagjai bántó, lenéző kifejezésnek szánják, a rendőrök, a kutyák pozitív tulajdonságait kiemelve, nem érzik pejoratívnak. A jelenség magyarázata a kutya tulajdonságainak a nyelvben ...
48. Desbordes-Korcsev, Katarzyna (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
– PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv Nyelvészet) – nyelvismeret: lengyel (anyanyelv); magyar (felsőfok); angol (középfok) – kutatási területek: kognitív nyelvészet, nyelvi világkép ...
... szempontból viszont legnehezebben a hivatalos felszólítás fordítható. Polcz Károly a fordítástudományi-pragmatikai disszertációjában a fordított (film)szövegek beszédaktusait vizsgálta, angol–magyar relációban ...
50. 10. Félúton konferencia
(Felső menü/Társasági hírek)
Az ELTE BTK magyar nyelvtudományi doktori programjának 10. Félúton konferenciája A konferencia helyszíne: ELTE BTK, Múzeum krt. 4. A konferencia időpontja: 2014. október 9–10. A konferencia célja, ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>