Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó irodalmi társaságok

Összesen 50 találat.

3. oldal / 3
... sem az irodalmi szecesszióra, hanem a fennálló társadalmi viszonyokkal való szembenállásra, a kor uralkodó esztétikai értékrendjétől való elfordulásra, az ebben az értelemben vett ’kivonulás’-ra értendő ...
  Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009.   Németh Ákos [A teljes cikk letölthető formátumban]    A Nyugat neve már a kezdetektől egybeforrt a magyar irodalmi modernség fogalmával, éppen ezért ...
43. Gedeon Sarolta
(Oldalmenü/Szerzőink)
... angol nyelv kutatási terület: Dosztojevszkij műveinek recepciótörténete 1945–2000 között Magyarországon publikációk: 1. Vlagyimir Odojevszkij: Az improvizátor, Szépirodalmi Figyelő, 2006/4, 107–108.; ...
... emellett keresi annak az újjáéledő nagy irodalmi hatásnak az okát, amelyet Dosztojevszkij az 1920-30-as évek után az 1960-as években gyakorolt Magyarország szellemi életére. A D. Zöldhelyi Zsuzsa és ...
Az 1950-es évek materialista irodalmi gondolkodásmódja a műalkotásokat nem önállóan létezőeknek tartotta, hanem tudatformáló, nevelő eszközöknek. Magyarországon Dosztojevszkij művei közül csak a kommunista ...
... dokumentumok, levelek vizsgálatában (Keats és Shelley barátsága), akár az irodalmi szövegek kiválasztásában. A Késhet a tavasz összehasonlító vizsgálata izgalmas vállalkozás Shelley és Hölderlin kapcsolódásainak ...
47. Isztrayné Teplán Ágnes (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Hamsun Éhség című regényében. In: Irodalmi szövegek és politikai szerepek, A Hamsun - jelenség. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. e-mail: isztray.teplan(kukac)gmail.com  ...
48. Az év szakdolgozata pályázatról félidőben 2011
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
... magyar nyelvűek, de érkeztek angol, német, sőt svéd nyelvű munkák is.     A három meghirdetett témakör részaránya jórészt egyenlő eloszlású, bár az irodalmi témájú dolgozatokból több érkezett, ...
49. Wolf Angelika (1987)
(Oldalmenü/Szerzőink)
foglalkozás: egyetemi hallgató, idegenvezető munkahely: ELTE BTK nyelvismeret: angol, spanyol, újgörög kutatási terület: irodalmi kapcsolatok e-mail cím: wolf.angelika.job[kukac]gmail.com ...
... barátai között tartja számon (Gál 1975: 443). Levelezésüket 1979-ben adta ki a Petőfi Irodalmi Múzeum, a kötet jelentőségét Sipos Lajos így foglalja össze: „Ezek a híradások fontos információkat adnak ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>