Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó history press

Összesen 49 találat.

3. oldal / 3
Janko Polić Kamov első verseskötete vezette be a horvát irodalomba a szabad verselést és szabadstrófát 1907-ben, a modernizmus szimbolista-szecessziós kötött verselésével szemben. Nála bontakozik ki először ...
In Croatian literature it was Janko Polić Kamov, who first used free verse and free metres in his first book of poems in 1907, against the Simbolic-Seccesionist fixed verse of the Modern. In his poetry ...
43. A horvát avantgárd irodalom 1907–1933
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Walkó Ádám [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] „Meggyalázlak téged, fehér, ártatlan papiros; szenvedélyem hatalmas, elemészt egészen” (Prélude) – ilyen radikális ...
Bańczerowski Janusz [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   A címben megjelölt témakör nem új keletű. A humán tudományok már régóta foglalkoznak azzal, hogyan lehet ...
The book of József Takáts has two main aims: to establish a new discipline, the intellectual history of politics in Hungary and to write a university textbook. These aims resulted in the double aspects ...
Budapest: Osiris, 2007. Németh Ákos [A teljes cikk letölthető formátumban] Takáts József könyvének két fő célkitűzése egy új tudományterület, a narratív magyar politikai eszmetörténet körülhatárolása, ...
The present study aims at investigating the use of light verb constructions from a translational perspective. After presenting the various names used for these constructions and giving a comprehensive ...
48. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Csorba Gábriel [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] 1. Bevezető A hagyományos (szubjektív értékítéletekre támaszkodó) nyelvhelyességi szakirodalom a szintetikus ...
Bárdosi Vilmos − Kiss Gábor (szerk.) Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010.   A Szavak, szólások, nevek vonzásában című kötetet Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>