Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szláv lexika

Összesen 43 találat.

2. oldal / 3
Németh Luca Anna   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] Bevezetés A magyar irodalmi társaságok történetének rendszerező feldolgozása egyelőre gyerekcipőben jár, ...
22. Márkus Andrea (1983)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktoranda munkahely: SZTE BTK Szláv Filológiai Tanszék (óraadó) nyelvismeret: magyar, szerb, horvát, német kutatási területek: szláv filológia, szerb nyelvújítás e-mail cím: ...
... részét akarja. Az orosz nyelvben két alak szoros egymás mellett éléséről beszélhetünk. Egy mai, újabb változat a глаз ’szem’, ám egy régebbi archaikusabb alak is létezik, amely a legtöbb szláv nyelvben, ...
24. Tegnapi filológiánk mai szemmel
(Oldalmenü/Kiadványok)
... fogalomban L. CSENGŐDI ÁGNES: A nyelvi kontinuum jellegből adódó kérdések szláv nyelvterületen NYOMÁRKAY ISTVÁN: Egy érdekes nyelvi kölcsönhatás PAPP ANDREA: „Jobb, mint az eredeti” – „Olvasóbarát” ...
25. Gazdag Vilmos
(Oldalmenü/Szerzőink)
... évfolyam, 2009. évi 3. szám 476−481.; 3. Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna). In: Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől ...
...  Márkus Andrea az „új” déli szláv irodalmi nyelveket ismertette, Jugoszlávia felbomlását követően a szerbhorvátból négy irodalmi-sztenderd nyelv jött létre (szerb, horvát, bosnyák, montenegrói). Az előadó ...
27. A szótól a szövegig. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
...  11.45–12.00 Márkus Andrea: „Új” déli szláv irodalmi nyelvek 12.00–12.15 Albert Sándor: „A fordítást módosítottam (A ford.)” – Adalékok a fordítás etikájához   12.15–12.45 Vita   12.45–14.00 ...
28. A macedón elnök az ELTE BTK-n
(Felső menü/Társasági hírek)
... elindul a magyar nyelvű képzés,  illetve az ELTE Bölcsészettudományi Karán  minor szak keretében a hallgatók macedónul tanulhatnak. A köztársasági elnökkel a Szláv és Balti Filológiai Intézet professor ...
29. Netszó-pályázat
(Felső menü/Társasági hírek)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Kommunikáció: internet és média nyelvészeti műhely netszó-pályázatot hirdet. A pályázati plakát itt található. A digitális kommunikáció (közösségi oldalak ...
30. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Based on the fact that high similarity of Slavic languages can facilitate learning of the second Slavic language (in this case the two languages are Russian and Polish), I set the goal of making a dictionary ...
Kiindulva abból, hogy a szláv nyelvek közti nagyfokú hasonlóság jelentősen megkönnyítheti a második szláv nyelv tanulását (jelen esetben ez a két nyelv az orosz és a lengyel), egy olyan szótár összeállítását ...
Borbély Angéla (Ангелa Борбей)   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata ...
Bańczerowski Janusz hetvenéves   Bańczerowski Janusz professzor úr, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lengyel Filológiai tanszékének egykori vezetője és a Szláv és Balti Filológiai Intézet igazgatója ...
34. Bańczerowski Janusz (1941)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: kandidátus, az MTA doktora munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék fontosabb tisztség(ek): a Studia Slavica Academiae Scientiarum ...
35. Walkó Ádám (1976)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorjelölt munkahely: ELTE BTK, Szláv és Balti Intézet, szerb lektor nyelvismeret: horvát, szerb, angol kutatási terület: horvát kortárs kispróza, horvát–magyar irodalmi kapcsolatok, ...
... és tematikai síkon is.tökélyre fejlesztette a Kamov által megkezdett szabadverselést és szabadstrófát. A dadaizmus Zágrábban kibontakozó délszláv változata, a zenitizmus a barbár, ősi, balkáni ösztönökre ...
37. A horvát avantgárd irodalom 1907–1933
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... a lapot betiltja a jugoszláv hatóság. A novella mégsem emiatt érdemel figyelmet, amellett, hogy (többek között) Nikola Milićević ezt a művet tartja Kamov legsikerültebb prózai írásának (Polić Kamov, Čerina ...
38. Tegnapi filológiánk mai szemmel. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... neologizmusok a német és a magyar nyelvben és az ezekkel kapcsolatos fordítási problémák 11.45–12.00 Lesfalviné Csengődi Ágnes: A nyelvi kontinuum jellegéből adódó kérdések szláv nyelvterületen 12.00–12.30 ...
39. Nyomárkay István (1937)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Filológiai Társaság) nyelvismeret: német, orosz, horvát, szerb, francia, latin kutatási területek: szláv filológia, szlavisztika legutóbbi publikációk: 1. Nyelvújítások Közép-Európában. In: Bárdosi ...
40. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... bennem, hogy nehéz feladatra vállalkoztam. Szűkebb kutatási területem ugyanis a szlavisztika, és szláv nyelveken bizony kevesen értenek, úgy kell tehát megkísérelnem az előadás megformálását, hogy példáimmal ...