Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szerb

Összesen 32 találat.

2. oldal / 2
... és életerőre építi poetikáját. A Zenit folyóirat főszerkesztőjének Belgrádba költözésével a zenitizmus horvát vonatkozásai is megszakadnak, a zenitizmust is magába fogadó szerb szürrealizmusnak sem lett ...
22. A horvát avantgárd irodalom 1907–1933
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... már egy éve halott Milan Vrbanić, Fran Galović, aki a kötet megjelenése után négy hónappal a szerb fronton veszti életét, az akkori kritikákban szinte még szóra sem méltatott Augstin Ujević, Kamov barátja ...
23. Nyomárkay István (1937)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Filológiai Társaság) nyelvismeret: német, orosz, horvát, szerb, francia, latin kutatási területek: szláv filológia, szlavisztika legutóbbi publikációk: 1. Nyelvújítások Közép-Európában. In: Bárdosi ...
24. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... azt hiszem, meggyőzően illusztrálhatom ezt a megállapítást. A nyolcvanas évek elején egy belgrádi konferencián, egy egyébként alapos felkészültségű szerb kolléga (az azóta már megboldogult Milan Surdučki) ...
25. Csorba Gábriel (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD-hallgató munkahely: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék nyelvismeret: angol, szerb, horvát, német, francia kutatási területek: számítógépes nyelvészet, természetes ...
... (1), segítő (1), közönségi (1), céltudatos (1), amilyet én élek, kiélvezek mindent, ami megadatik (1), ne fáradj bele semmibe, mindent örömmel, ne kényszerből csinálj (1), a legapróbb dolgokból is kihozni ...
27. A Hadrovics-emlékülés programja
(Felső menü/Társasági hírek)
...  Bárdosi Vilmos: Az egyszerűség nagyszerűsége. Hadrovics László frazématipológiája (Veličanstvenost jednostavnosti. Tipologija frazema Lászla Hadrovicsa) 12:15–12:30 Molnár Antal: A törökkori szerb ...
28. Rövid horvát és szerb nyelvtörténet
(Oldalmenü/Kiadványok)
... mind a téma iránt érdeklődő szélesebb körú közönség haszonnal forgathatja. A horvát és a szerb nyelv történetét magyar nyelven bemutató munka újdonsága, hogy a nyelvtörténet áttekintésén túl kitér a magyar ...
... Bár az antant képviselői mindkét kormánnyal folytattak tárgyalásokat, de jure nem ismerték el őket. November 13-án a Károlyi-kormány aláírt egy katonai konvenciót. A csehek, románok és szerbek folyamatosan ...
... nem állunk jól a szótárakkal”, navodi Nyomárkay (2004: 5).  Prvi je hrvatsko-mađarski i mađarsko-hrvatski džepni rječnik objavljen 1894. profesora kroatistike Eduarda Margalića (Barić 2007: 108). Szerbhorvát–magyar ...
31. Filológia.hu
(Oldalmenü/Főmenü)
... spanyol, olasz, horvát, szerb stb. nyelveken is elfogadunk (megfelelő nyelvi lektorálás után). Minden cikkhez magyar és angol nyelvű kivonat társul. A cikkeket a tanácsadó testület lektorálja, csak a ...
... a belső fokalizációs technikák révén jöhet létre, ami a szereplővel való együttlátást jelenti. Mindez Dzsátá apjával kapcsolatosan egyfajta azonosulási kényszerből is fakad, hiszen az apa mindvégig mint ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>