Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó proto slavic

Összesen 29 találat.

2. oldal / 2
21. Bańczerowski Janusz (1941)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: kandidátus, az MTA doktora munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék fontosabb tisztség(ek): a Studia Slavica Academiae Scientiarum ...
In Croatian literature it was Janko Polić Kamov, who first used free verse and free metres in his first book of poems in 1907, against the Simbolic-Seccesionist fixed verse of the Modern. In his poetry ...
23. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
Nyomárkay István [A teljes cikk letölthető formátumban]  Kedves Kollégák, Tisztelt Hallgatóim! Legelsősorban is meg kell magyaráznom előadásom címét. Amikor a megtisztelő felkérést megkaptam, tudatosult ...
... új kifejezéseknek a létrehozását is. Az ismert jelenségekből kiindulva, analógiák és prototípusok alapján, minták szerint cselekedve, állandóan bővítjük nyelvi tárunkat. Így az új képződmények hasonlóságot ...
... a kategorizálás, prototipikusság, családi hasonlóság, metaforizáció, mentális modellálás, kognitív struktúra, profilírozás, fogalmi séma, figura-háttér kérdés vagy például a nem verbális kommunikáció. ...
26. Rövid horvát és szerb nyelvtörténet
(Oldalmenü/Kiadványok)
Nyomárkay István Opera Slavica Budapestinensia, Linguæ Slavicæ. Cathedra Philologiæ Slavicæ. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007.   A kötetet mind a szlavisztika szakos egyetemi hallgatók, ...
27. A magyar faktitív igék lengyel megfelelői
(Felső menü/Tanulmányok)
... áll, amelyekből az első a kezdeményező cselekvésére vonatkozik, a második pedig a kivitelező cselekvésére: (1)  Aláíratta mindkettőnkkel a jegyzőkönyvet, és mehettünk. Kazał nam obu podpisać protokół ...
28. Vegh Ivona (1976)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktoranda, horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szláv Filológiai Intézet nyelvismeret: horvát ...
... šljunčara – kavicsbánya; putanja – pálya; radna jedinica – üzemegység; radovi održavanja – fenntartási munka; protočna krivulja – vízhozamgörbe; sanacija – helyreállítás; geodetsko snimanje – geodéziai ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>