Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó orosz nyelv

Összesen 50 találat.

2. oldal / 3
21. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
... és szövegekvivalencia a nyelvfilozófia felől 11.00–11.45 Pacsai Imre: Tükörfordítás és etimológia 11.45–12.00 Jászay László: Némely orosz imperfektívum folyamatjelentésének magyar megfeleltetése ...
Az álhír, vagyis a médiában terjedő hamis hír fogalma különösen a 2016-os egyesült államokbeli elnökválasztás, illetve a 2017-es francia elnökválasztás óta közbeszéd tárgyát képezi (Veszelszki 2017). A ...
23. Szabó Lilla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem nyelvismeret: angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet; keretezéselmélet; keretszemantika; szóképzés; szójátékok; ...
24. Gombos János (1992)
(Oldalmenü/Szerzőink)
  munkahely: Oktatási Hivatal, kommunikációs munkatárs nyelvismeret: angol nyelv kutatási területek: mediatizált kommunikáció, ismerkedés az online térben, hálózati társadalom, újmédia-kommunikáció ...
25. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
Felkerült a folyóiratunk legutóbbi számának véglegesített, oldalszámokkal ellátott verziója az oldalunkra.   A tartalomból: Seres Nóra − Farkas Nóra Fordítás vagy adaptáció? Változó fordítási normák ...
26. Zachar Viktor (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, egyetemi adjunktus nyelvismeret: német, angol kutatási területek: fordítástudomány, ezen belül a sajtófordítás, fordításoktatás, ...
A Wikipédia online enciklopédia szócikkeinek fordítási kérdéseivel az elmúlt években kezdett foglalkozni a fordítástudomány. Jelen tanulmány elsődlegesen a sajtófordítás és annak oktatásának lencséjén ...
28. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Kecskeméti Református Gimnázium; ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német, olasz kutatási terület: gyerekirodalom fordítása ...
29. Farkas Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: szabadúszó fordító, ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német kutatási területek: gyerekirodalom fordítása, humorfordítás ...
30. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: habilitált doktor, adjunktus munkahely: Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań kitüntetések: III. fokozatú egyéni díj az oktatási tevékenységben elért eredményekért (2011); UAM: Egyedülálló ...
31. Istók Béla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, PhD-hallgató nyelvismeret: szlovák (L2), német (felsőfok), angol (középfok) kutatási területek: netnyelvészet, ...
Bielecki Robert   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
A hagyományos magyar nyelvtanbeli megközelítés keretében a főnévi igenevet átmeneti szófajként szokás tárgyalni, amely „a cselekvést és a történést elvontan, dologként, fogalomként nevezi meg". Történeti ...
Az elmúlt években az internetes nyelvhasználat hatására gyakorivá váltak a korábban ritká(bb)nak tartott szóalkotási módok (Istók 2016, 2017a; Lőrincz 2016; Zimányi 2013: 54). Tanulmányomban a „gyakoritka" ...
35. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... született Budapesten. Szülei Papp László és P. Hídvégi Andrea nyelvészek voltak. 1973-ban szerzett angol–orosz szakos középiskolai tanár, illetve lengyel filológus szakon diplomát az ELTE-n. Középiskolai ...
S. B. Bernštejn és Vl. Georgiev kutatók szerint az ősszláv nyelv viszonylagos egysége a Kr. u. 4. századig tehető fel, utána már csak kései ősszláv dialektusokról beszélhetünk. Az említett tudósok szerint ...
37. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Magyar Posta Zrt. nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások néhány ...
38. Balogh Andrea (1988)
(Oldalmenü/Szerzőink)
  tudományos fokozat: PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola) munkahely: ELTE Tanárképző Központ nyelvismeret: angol, francia kutatási terület: a számítógépes játékok és az általuk ...
... és orosz televíziós sörreklámokban szereplő multimodális metaforákról szóló tanulmányokban is vizsgálták (Lantolf és Bobrova 2012, Bobrova 2013). Jelen dolgozat a multimodális metaforákat vizsgálja 12 ...
Elhangzott 2017. április 7-én a Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság együttes ünnepi ülésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében. A köszöntő ...