Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvi világkép

Összesen 50 találat.

2. oldal / 3
21. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Kecskeméti Református Gimnázium; ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német, olasz kutatási terület: gyerekirodalom fordítása ...
22. Farkas Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: szabadúszó fordító, ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német kutatási területek: gyerekirodalom fordítása, humorfordítás ...
23. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
...  nyelvismeret: lengyel (anyanyelv), magyar, finn, észt, angol, német, spanyol, francia, komi-zürjén, udmurt, északi lapp, erza-mordvin, litván, török, izlandi kutatási területek: morfofonológia, morfológia, ...
24. Istók Béla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, PhD-hallgató nyelvismeret: szlovák (L2), német (felsőfok), angol (középfok) kutatási területek: netnyelvészet, ...
25. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt főtitkár asszonyunk, az ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus volt vezetője, 2018. február 25-én, életének ...
... magyarázható, hogy a kései ősszláv korban bekövetkező nyelvi változások nem egyforma eredményeket adnak az egyes ősszláv dialektusokban, dialektuscsoportokban és, természetesen, a belőlük kialakult nyelvekben ...
27. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Magyar Posta Zrt. nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások néhány ...
28. Balogh Andrea (1988)
(Oldalmenü/Szerzőink)
  tudományos fokozat: PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola) munkahely: ELTE Tanárképző Központ nyelvismeret: angol, francia kutatási terület: a számítógépes játékok és az általuk ...
... is voltak" (MNy. 1991: 3). Ez a legnyilvánvalóbb módon a szláv−magyar nyelvi kapcsolatok, tehát a jövevényszó-kutatás területén mutatkozott meg. Mindebből automatikusan következik, hogy a Magyar Nyelvtudományi ...
30. Meghívó: Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára című kötet bemutatójára.   ...
31. Hári Dániel (1994)
(Oldalmenü/Szerzőink)
foglalkozás: a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány mesterszakos hallgatója nyelvismeret: angol kutatási terület: kommunikáció- és médiatudomány, mozgókép-kommunikáció e-mail: ...
32. Dankó Szilvia (1971)
(Oldalmenü/Szerzőink)
foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), nemzetközi értékesítési menedzser nyelvismeret: angol, spanyol, német kutatási területek: korpuszkutatás, lexikai mintázatok műfaji vizsgálata publikáció: ...
33. Nagy Annamária Lilla (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), tolmács, fordító nyelvismeret: német, angol kutatási terület: a repülősport nyelvének vizsgálata, szaknyelvkutatás, terminológiakutatás e-mail-cím: annamarialillanagy[kukac]gmail.com ...
34. Szegh Henriett (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
  foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), tolmács, fordító nyelvismeret: francia, angol kutatási területek: anticipáció, tolmácsolási nyelv fontosabb publikációk: Anticipáció a szinkrontolmácsolásban, ...
A fordítási tevékenység másodlagos szövegalkotásnak minősül, a fordító kezét munkája közben egyaránt kötik a forrásnyelvi szöveg sajátosságai és a célnyelvi befogadók elvárásai, ennél azonban még több ...
36. Sipos Dániel
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: mesterszakos egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem nyelvismeret: angol e-mail-cím: sipppos[kukac]gmail.com  ...
A dolgozat középpontjában a nyelvi udvariasság/udvariatlanság mint társadalmi gyakorlat reflexív meghatározottsága áll. Az udvariasságot/udvariatlanságot viszonyfogalomként értelmezve különösen fontosak ...
38. Haugh, Michael
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: University of Queensland fontosabb tisztségek: Professor and Head of School nyelvismeret: angol, kínai, japán kutatási területek: szociopragmatika, nyelvi udvariasság ...
39. Kádár Zoltán Dániel
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: D. Litt, FHEA, PhD munkahely: University of Huddersfield/MTA Nyelvtudományi Intézet fontosabb tisztségek: Professor of English Language and Linguistics/tudományos tanácsadó nyelvismeret: ...
  Németh Luca – Kádár Z. Dániel – Michael Haugh    [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]