Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó magyar irodalom

Összesen 50 találat.

2. oldal / 3
Bielecki Robert   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
A hagyományos magyar nyelvtanbeli megközelítés keretében a főnévi igenevet átmeneti szófajként szokás tárgyalni, amely „a cselekvést és a történést elvontan, dologként, fogalomként nevezi meg". Történeti ...
23. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 68. évében elhunyt. Papp Andrea halála pótolhatatlan vesztesége a magyarországi anglisztikának, fordítástudománynak, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának. Papp Andrea 1950-ben ...
Fábics Tamás   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
... to the solution of unity. At the time of Hungarian conquest of the Carpathian Basin the Ancient Slavic unity had already ceased to exist. In the Carpathian Basin the Magyars got in touch with Slavs whose ...
... vokalizációjához köti. Bármelyik feltevést is fogadjuk el, a magyarok 9. századi Kárpát-medencei honfoglalása a fentebb említett kései ősszláv dialektusok meglétének időszakára esett. Az egység felbomlásával ...
27. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Magyar Posta Zrt. nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások néhány ...
28. Balogh Andrea (1988)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... befolyásolt kommunikációs felületek nyelvi környezetének vizsgálata publikációk: 1. Gamergenerációk. In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk): Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Budapest: Inter; Magyar ...
Elhangzott 2017. április 7-én a Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság együttes ünnepi ülésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében. A köszöntő ...
30. Meghívó: Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára című kötet bemutatójára.   ...
... szemantikai doménekkel kapcsolódik össze. Vizsgálatomhoz két magyar, az anyaság, szülőség témaköréhez kapcsolódó blogot (ún. mommyblogot) választottam ki. Véletlenszerűen gyűjtöttem a blogokról cikkeket, ...
32. Az anyaság képe a magyar blogoszférában
(Felső menü/Tanulmányok)
Veszelszki Ágnes   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
... regény négy magyar fordítása, újraszerkesztett kiadása alapján. Mivel a fordító „kreativitása" feltételezhetően az általa végzett fakultatív műveletekben nyilvánul meg leginkább, a számítógépes korpuszvizsgálat ...
A 2016-os amerikai elnökválasztás váratlan eredményét sokan és sokféleképpen próbálták megmagyarázni. Az egyik magyarázat szerint a Facebookon terjedő álhírek döntő mértékben befolyásolhatták a szavazókat. ...
Kurt Vonnegut a 20. századi amerikai és világirodalom egyik meghatározó alakja. Noha pacifista szellemisége lépten-nyomon tetten érhető írásaiban, mégis számos műve köthető a második világháború borzalmaihoz. ...
36. Köztes jelentés Az év szakdolgozata pályázatról
(Felső menü/Társasági hírek)
Az év szakdolgozata pályázatra tavaly hatvan jelentkezés érkezett, ebből negyven alapképzéses, húsz mesterképzéses hallgató nyújtotta be a pályázatát, a három kategóriában (irodalomtudomány, nyelvtudomány, ...
37. Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
... világkép sajátosságainak nyelvi tükröződése 11.00–11.15 Balázs Géza: Archaikus népi imáink világképe 11.15–11.30 Zachar Viktor: Osztrák eredetű gasztronómiai kifejezések a magyarban és német fordításaik ...
38. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció ...
39. A 2015-ös konferencia megnyitása
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett. A konferencia felvezetője ...
Budapest: Éghajlat Kiadó, 2014. Varga Mónika [A teljes cikk letölthető formátumban] Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában konferenciasorozat keretében 2007 óta szervez tudományos konferenciát ...