Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó linguistic worldview

Összesen 39 találat.

2. oldal / 2
The study presents the today’s state of Slovak dialect through functional layers of language with special regard to faetures of linguistic image of world in the extended context of intellectual culture. ...
...  Szűcs Márta Zita 2006: Kettős állítmány a magyar nyelvben. In: Nyelvtudomány II. Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica. Szeged, 211–20. Tompa József 1962: Az állítmány. In: Tompa József ...
It was a long time debate whether we can speak of the seccesion trend in literature. The fact that the style of secession is accepted in literature is principally owed to the reforming work of Zoltán Szabó ...
  Márkus Andrea   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Ahhoz, hogy rekonstruálni tudjuk egy adott nyelvközösség kultúrájának rendszerét, szükség van a különböző ...
... connected to death) and are based on metaphores (death as changing locations, as a dream, as the final end of everyday activities).   Keywords: death, metaphor, phraseological units, linguistic worldview ...
The article presents different aspects of the concept of eye in the Polish linguistic image in the language of present-day users, phraseological units, metaphors. The analysis shows that the cognitive ...
27. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
... historical linguistics. The thesis is focused on vocabulary relationships in the two languages, mostly in dictionary form of words. To highlight the bases of presently observable parallelism in between ...
Kiindulva abból, hogy a szláv nyelvek közti nagyfokú hasonlóság jelentősen megkönnyítheti a második szláv nyelv tanulását (jelen esetben ez a két nyelv az orosz és a lengyel), egy olyan szótár összeállítását ...
Borbély Angéla (Ангелa Борбей)   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata ...
... whose contributing words do not appear side by side but are separated by intervening words. This search may improve the style and accuracy of translations. Linguistic annotation is another advantage ...
31. Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung
(Felső menü/Recenziók)
... (Reprinted in J. Mecke (Hg.): Cultures of Lying. Berlin: Galda–Wilch 2007) Implicature. In: K. Brown (Hg.): Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd edition. Vol. 5. Oxford: Elsevier, 2006, 568–580. ...
... Jenő 2008: A nyelvi változás – kutatói dilemmák. MNy.104: 257–74. Lemke, L. Jay 1991: Text Production and Dynamic Text Semantics. Functional and Systemic Linguistics. Eija Ventola (ed.).  Berlin – New ...
... norms or language processing, thus it is of utmost importance that further empirical research is carried out on real-life linguistic data so as to establish which light verb constructions are to be avoided ...
This paper is an attempt to restore the linguistic image of the world recorded in the language of present-day users. The material investigated is based on a questionnaire survey (17 questions, 129 informants). ...
35. A magyar faktitív igék lengyel megfelelői
(Felső menü/Tanulmányok)
... as a Linguistic Phenomenon. A Study Based on English and Polish. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Shibatani, Masayoshi; Pardeshi, Prashant 2002: The causative continuum. In: Shibatani, Masayoshi ...
36. Kaczmarek, Karolina
(Oldalmenü/Szerzőink)
... textual role of repetition in the translation of Polish and Hungarian legal texts. In: Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Volume 1/2009.; Kaczmarek Karolina, Matulewska ...
... or reproducing ideology. This is followed by a description and classification of text linguistic trends within Translation Studies focusing on the research of political texts. The study thereafter establishes ...
... be focused or unified. It will be argued that Text Linguistics, and more precisely, Critical Discourse Analysis may provide a systematic tool for the description of the translation of political texts. ...
39. Közlési feltételek
(Alsó menü/Alsó menü)
...  –  ha könyvre hivatkozunk: [szerző vezetékneve], [keresztneve] [évszám]: [könyv címe (kurzív)]. [megjelenés helye]: [kiadó]. Frehner, Carmen 2008: Email – SMS – MMS. The Linguistic Creativity ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>