Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó konferencia

Összesen 38 találat.

2. oldal / 2
... Eszter gyűjtötte össze a tanárrá válásuk motivációit. A kötetet egy konferenciabeszámoló és egy recenzió zárja, mindkettőt Perge Gabriella doktoranda írta. A tanulmánykötet tipográfiai szempontból igényes, ...
22. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
... összevetése az oktatás területéről (92–96) Veszelszki Ágnes: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Konferenciabeszámoló (97–104)   Recenzió Bánhegyi Mátyás: Klaudia Bednárová-Gibová: ...
... című konferencia bevezető előadása. A konferenciát az ELTE Olasz Tanszéke és a Magyar Dantisztikai Társaság Sallay Géza emlékére rendezte, 2012. december 19-én és 20-án.     Lektorálta: Nyomárkay ...
... végiggondolt és kidolgozott mondanivalója volt: a kezdetektől fogva a 20. század lírájáig és prózájáig. A „Lépték és léptek. Dantétól a kortárs költészetig" című konferencia bevezető előadása. A konferenciát ...
25. Társaságunkhoz kötődő kitüntetések
(Felső menü/Társasági hírek)
... Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). Az eseményen adták át az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által adományozott Pro Scientia és Pro Arte, illetve Mestertanár Aranyérmeket. Az idei OTDK ...
... 2013. június 18–19., helyszíne: ELTE BTK Gólyavár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.). A konferencia programja a Társaság honlapján Nyomárkay István akadémikus, a társaság elnökének megnyitója után Maróth ...
... tárgyalnak. Tarka képet nyújtanak a Miszcellánea csoportba sorolt tanulmányok, amelyek például a modalitás vagy az interkulturális nyelvészet pragmatikai jelenségeit tárgyalják. A konferencia kettős ...
  A meghirdetéssel ellentétben a konferencia időpontja: 2013. június 18. kedd és 2013. június 19. szerda. A helyszín változatlan: ELTE BTK Gólyavár B terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.). A konferenciaprogram: ...
29. Jubileumi konferencia (2013)
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulója alkalmából Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák címmel 2013. június 19–20-án konferenciát rendez.   ...
30. Bugovits Valéria
(Oldalmenü/Szerzőink)
... recenziója – Slavica 2010. p. 264-267. 6.Взаимосвязь между воспитанием и изобразительным искусством – Moszkva 2012. Pedagógiai Akadémia elektronikus konferencia-kötetében («Образовательное и куьтурологическое  ...
... ki Az ír moralitás tükröződése John Millington Synge drámájának két magyar nyelvű műfordításában című konferencia-hozzászólásában, és értelmezte a playboy szó pozitív konnotációjú aranyifjúként, bajnokként, ...
32. Konferencia 2012
(Felső menü/Társasági hírek)
A konferenciáról szinkronközvetítés olvasható a Filológia.hu folyóirat Facebook-csoportban. Kövesse az előadásokat az interneten.
33. A Társaság éves konferenciája (Reáliák...)
(Felső menü/Társasági hírek)
A Modern Filológiai Társaság 2012. június 20-án és 21-én konferenciát rendez „REÁLIÁK – A FRAZEOLÓGIÁTÓL A LEXIKOLÓGIÁIG. ÉRTELMEZÉSEK ÉS FORDÍTÁSI KÉRDÉSEK” címmel. A konferencia tervezett helyszíne: ...
Konferenciafelhívás (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4.)   Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása A konferencia időpontja: 2012. november ...
... való számvetés az elmúlt évtizedek során mindig a magyar modernség újraértelmezését is jelentette egyúttal. A Nyugat útjai címet viselő, 2008 októberében megrendezett centenáriumi konferencia és az itt ...
Konferenciafelhívás (Call for papers) 2012. májusi konferencia Jénában, felvilágosodás témakörben Néhány témakörjavaslat: felvilágosodás és kisebbségek a Habsburg Birodalomban, a magyar kisebbség ...
37. Gedeon Sarolta
(Oldalmenü/Szerzőink)
... In: Első Század. 2009/2. 239–270.; 5. Propaganda és ellenpropaganda a Kádár-korszak legelején. Dosztojevszkij magyarországi recepciótörténete a szovjet propagandaművek tükrében. http://www.pestmlev.hu/kateg-243-1-2010_november_25_ei_konferencia.html ...
38. Tegnapi filológiánk mai szemmel
(Oldalmenü/Kiadványok)
... Budapest, 2011   A 2010. őszi filológiai konferencia előadásai.       Tartalomjegyzék   ALBERT SÁNDOR: Milyen volt az 50-es évek „magyar” fordításelmélete? BALÁZS GÉZA: Az internet ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>