Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó kognitív nyelvészet

Összesen 50 találat.

2. oldal / 3
21. 10. Félúton konferencia
(Felső menü/Társasági hírek)
Az ELTE BTK magyar nyelvtudományi doktori programjának 10. Félúton konferenciája A konferencia helyszíne: ELTE BTK, Múzeum krt. 4. A konferencia időpontja: 2014. október 9–10. A konferencia célja, ...
Budapest, ELTE BTK Trefort-kert Alapítvány, 2014.   Tizer Vivien [A teljes cikk letölthető formátumban]       A GPS 60° címet viseli az a tanulmánykötet, amely Giampaolo Salvi, az Eötvös ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság idei konferenciája 2014. június 16-án hétfőn 8.30-kor kezdődik. A tanácskozás központi témája: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. A ...
24. Generációk nyelve. Konferenciafelhívás (CfP 1)
(Felső menü/Társasági hírek)
1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. című konferenciáról   A konferencia időpontja:    2014. november 27−28. csütörtök−péntek A konferencia helyszíne:    ELTE Bölcsészettudományi ...
Budapest: Typotex Kiadó – Eötvös József Collegium, 2012.   Veszelszki Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban] Új, több nyelven megjelenő könyvsorozatot indított az Eötvös József Collegium ...
Eperjes: Filozoficka Fakulta Presovskej Univerzity, 2012. 100 pp. ISBN: 978-80-555-0612-8   Bánhegyi Mátyás [A teljes cikk letölthető formátumban] A Non-Literary and Literary Text in Translation ...
... a fej fogalom a szóban forgó nyelvekben rögzült képének a rekonstruálásához több tartományból (doménből) álló kognitív bázist szükséges figyelembe venni. A nyelvi anyag gazdagsága és sokszínűsége, a polikategóriális ...
... fogalom a szóban forgó nyelvekben rögzült képének a rekonstruálásához több tartományból (doménből) álló kognitív bázist szükséges figyelembe venni. A nyelvi anyag gazdagsága és sokszínűsége, a polikategoriális ...
29. Társaságunkhoz kötődő kitüntetések
(Felső menü/Társasági hírek)
Németh Luca Anna, a Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet programjának doktorandája, folyóiratunk egyik szerzője Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben 2013. november 18-án részesült. Németh Luca ...
... kompetenciával. A kognitív nyelvészet elvei alapján az emberi tapasztalat kontinuum. A megértés nem lehet azonos a fordítással. Kiss Jenő Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia kapcsolatát vizsgálta ...
Bárdosi Vilmos (szerk.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013.   A „Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig" című konferencián elhangzott előadások szerkesztett és lektorált változata. A kötet szerkesztője ...
  A meghirdetéssel ellentétben a konferencia időpontja: 2013. június 18. kedd és 2013. június 19. szerda. A helyszín változatlan: ELTE BTK Gólyavár B terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.). A konferenciaprogram: ...
... A metafora A népdalok metaforarendszerének tanulmányozásához elsősorban a szóban forgó alakzat újfajta, kognitív megközelítésmódja szolgáltat alapot, melynek segítségével pontosabb és kidolgozottabb ...
... A metaforák elemzésének alapjául a kognitív metaforaelmélet szolgál, amely lehetőséget ad az adott kifejezések által közvetített tartalmak mélyebb és részletesebb feltárására. Az írás első fele a bevezető ...
Dziewońska-Kiss Dorota [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     Śmierć jako zjawisko indywidualne i kulturowe jest jednym z tych problemów eschatologicznych, ...
36. Kovács Aleksandra (1965)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD hallgató munkahely: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (Nemzeti Tankönyvkiadó) nyelvismeret: horvát, magyar, szerb, angol, szlovén kutatási területek: frazeológia, ...
37. Jubileumi konferencia (2013)
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulója alkalmából Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák címmel 2013. június 19–20-án konferenciát rendez.   ...
Brichter Edit   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Az utóbbi húsz esztendőben az alaptudományok erőteljes differenciálódása következtében, valamint a tudományszakok ...
... a tudás jellegének és megszerzésének sajátosságaiként, hiszen az információszerzés és -tárolás folyamatának lépései párhuzamba hozhatók a szótárhasználat során végbemenő kognitív műveletekkel (Zrinszky ...
40. Fábián Krisztina (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktoranda nyelvtudás: magyar, orosz, angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet (konceptualizáció, fogalmi metafora, kognitív modellek) fontosabb publikációk: Nyelv ...