Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó kognitív

Összesen 32 találat.

2. oldal / 2
A világ nyelvi képében tükröződik a nyelvben rögzült világ interpretációja, az objektív valóság értelmezése, a világról alkotott képe, az ember saját tapasztalatai, hagyományai, világnézete, társadalmi ...
... által jelölt fogalom kognitív tartományának tartalmát, valamint belső taxonómiáját, amely a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban szerepel, illetve a mai lengyel nyelvhasználókban rögzült ...
23. A magyar fordítók és tolmácsok napja
(Felső menü/Társasági hírek)
...  12.00–12.20 Károly Adrienn: Az idegennyelv-elsajátítás kognitív modelljeinek szerepe a fordítási kompetencia kutatásában 12.20–12.40 Robin Edina és Makkos Anikó: Explicitáció és implicitáció a visszafordításban ...
24. Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung
(Felső menü/Recenziók)
... Einführung] című munkájában az implikatúra pragmatikai fogalmát. A mainzi Johannes Gutenberg-Universität professzora1 – aki egyébként kiemelten a kognitív nyelvészettel, a grammatika és pragmatika határterületével, ...
... már születésekor aktiválja a megfelelő kognitív mezőket, tartományokat, és ezeken belül aktualizálja azokat a profilokat, amelyek konkrétan körvonalazzák a gondolat képét. Ennek a folyamatnak a végeredménye ...
Dziewońska-Kiss Dorota [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]       1. A kérdőív bemutatása A magyar nyelvben az élet fogalmát több doménből álló kognitív ...
27. A világ nyelvi képe
(Oldalmenü/Kiadványok)
... tanulmánygyűjtemény, a szerző több, 2000 és 2008 között megjelent, különálló tanulmányának összefűzése önálló kötetté. Bańczerowski Janusz e könyvében a funkcionális kognitív nyelvészet alapkérdéseinek ...
28. Boross Viktor
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék és Szakambulancia nyelvismeret: angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet, orientációs metaforák fontosabb publikációk: ...
29. Dziewońska-Kiss Dorota (1969)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... kognitív nyelvészet, a világ nyelvi képe, kulturológia, lengyel mint idegen nyelv oktatása publikációk: Állatnevek és állati testrészek a lengyel és magyar nyelvi minősítésben. In: Bárdosi ...
... A kutatás rámutatott arra, hogy a szóban forgó fogalom kognitív bázisába több profil, illetve konceptualizáció tartozik. Megállapítható, hogy a válaszadók az élet fogalmát polikategoriális módon interpretálják: ...
... vezetője A világ nyelvi képe című könyvében a funkcionális kognitív nyelvészet alapkérdéseinek kritikai áttekintését adja. Bańczerowski Janusz könyve nem egy könyv, hanem könyvek füzére, rövid, szabatos, ...
32. Konferenciafelhívás: kulturális nyelvészet
(Felső menü/Társasági hírek)
... és nyelv kapcsolatát különösen a következő tudományos irányzatok hangsúlyozzák: retorika, stilisztika, etnolingvisztika, antropológiai nyelvészet, szemiotika, szövegtan, újabban a kognitív nyelvészet és ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>