Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó klasszikus modernség

Összesen 32 találat.

2. oldal / 2
Mivel a klasszikus irodalmi hangjáték a cselekményes műfajok közé tartozik, a cikk szerzőjének feltevése szerint az idetartozó művek is elemezhetők a narratológia eszköztárával. A szerző először bemutatja ...
...    1. Bevezetés Ferdowsi mintegy hatvanezer párversből álló, az iszlám hódítás előtti Irán történetét elbeszélő, kb. 1000 körül keletkezett epikus munkája – a Šâhnâme – a klasszikus perzsa irodalom ...
... lengyel, majd később orosz egyetemeken folytatott tanulmányai alapozták meg klasszikus nyelvészeti képzettségét. Hallgatott indoeuropeisztikát, különös érdeklődéssel tanulta a szanszkritot és a szlavisták ...
24. Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung
(Felső menü/Recenziók)
... szemantikától és a grammatikától való elhatárolásának módjait, illetve a könyv felépítését mutatja be a bevezető. Ezt kilenc tematikus fejezet követi, amelyek egyrészt a klasszikus pragmatikai kulcsfogalmakat ...
... horvát megfelelője. Az 1930-as évek közepére elhalkult minden avantgárd irányzat, a „klasszikusok“ halottak, politikai foglyok vagy külföldre menekültek, ám a posztmodern intermediális és vizuális költészetben ...
26. A horvát avantgárd irodalom 1907–1933
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... eltávolodik a klasszikus expresszionista paradigmától, Karl Kraus bécsi lapja, a Die Fackel (A fáklya) „új realizmusát“ (Neue Sachlichkeit) követi. A Preobraženja és halála között meg számos verset ír, ...
27. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... kézikönyvének bevezetőjében  a következő megállapításra jut: „A filológiá(hoz),  még mindig [írja 1927-ben!] a klasszikus jelentést társítjuk, noha az már az ebben a megjelölésben ezt rangot nem igényli…”. ...
... jelenti, amelynek Szabó Miklós nyomán meghatározott három történeti típusát más-más kérdésekre adott válaszként jellemzi a szerző. Ennek megfelelően az abszolutizmussal szemben létrejött klasszikus angolszász ...
29. Tegnapi filológiánk mai szemmel
(Felső menü/Társasági hírek)
... konferencia főbb témakörei: 1. A klasszikus filológia múltja, jelene és jövője 2. Új kommunikációs formák (villanyposta, sms) és hatásuk az irodalmi és a köznyelvre 3. Technikai fejlődés és nyelv ...
30. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... 19 előadás hangzott el. A konferencia nyitása és zárása is különleges zenei élményt nyújtott: két-két klasszikus dal hangzott el az ELTE zenei tanszéke hallgatóinak előadásában. A komolyzenét követően ...
... norma deontikus tartalmának a levezetését megkönnyítette az, hogy a mondat klasszikus, feltételezést kifejező felépítésű volt: ha valaki (aki) az adott feltételeket teljesíti, akkor jelenik meg a jogi ...
...  A klasszikus családregény gyökerei a 18. századba nyúlnak vissza (még a Flaubert előtti időkbe), az első nagyszabású családi regényfolyamként azonban Èmile Zola húszkötetes Rougon-Macquart-ciklusát (1871) ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>