Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó irodalmi vita

Összesen 41 találat.

2. oldal / 3
21. Generációk nyelve. Konferenciafelhívás (CfP 1)
(Felső menü/Társasági hírek)
1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. című konferenciáról   A konferencia időpontja:    2014. november 27−28. csütörtök−péntek A konferencia helyszíne:    ELTE Bölcsészettudományi ...
22. „Bike love”. Facebook-üzenetfolyam tartalomelemzése
(Felső menü/Kisebb közlemények)
  Deliné Pőcze Erzsébet   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A felnövekvő ifjúság számára, amelyet különböző jelzőkkel (Y, X generáció stb.) ...
... irodalomdidaktikai orientáltságú: azt mutatja be, mely irodalmi szövegek használhatók hatékonyan az idegennyelv-oktatásban (elsődlegesen a spanyol nyelv vonatkozásában). Vargyas Brigitta a francianyelv-oktatás ...
... az angol szóalkotás, az EU-s szaknyelv, illetve szövegek műfaji sajátosságainak kutatása. PhD-disszertációját a szaknyelvi és irodalmi szövegekben előforduló fordítási folyamatokról (translation procedure) ...
25. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... igénye. Ez a folyamat egybeesett az irodalmi nyelv megalkotásával és kodifikálásával. A szerb nyelv esetében a nyelvi változtatás igénye a népnyelv bevezetésének programjában öltött testet, amelynek fő ...
... kiolvasható egy kiérlelt és markáns koncepció általában az irodalmi folyamat természetéről, különösképpen pedig az olasz irodalom történetének sajátosan meghatározó vonásairól. Sallay nem pusztán leíró ...
Veszelszki Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]  A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára ünnepi konferenciát rendezett. Az ülés időpontja: ...
... célt szolgált. Egyfelől az oszthatatlan filológia jegyében megfelelő teret kívánt irodalmi és nyelvészeti témáknak is biztosítani, másfelől – a tudományos utánpótlás nevelésére gondolva – előadási lehetőséget ...
  A meghirdetéssel ellentétben a konferencia időpontja: 2013. június 18. kedd és 2013. június 19. szerda. A helyszín változatlan: ELTE BTK Gólyavár B terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.). A konferenciaprogram: ...
... Szépirodalmi Könyvkiadó. 499–541.     Irodalom Balassa Iván – Otrutay Gyula 1979: Magyar néprajz. Budapest: Corvina Kiadó. 467–469. Baranyiné Kóczy Judit 2008: Orientációs metaforák a magyar ...
... a 20. század elejére kiépült közoktatási rendszerrel rendelkező, élénk irodalmi és művészeti életet élő, saját adottságainak megfelelően fejlett agrár-ipari országgá vált (Romsics 2005: 16–100). A gyors ...
32. A Netszótárról
(Felső menü/Társasági hírek)
... bekerült az Irodalmi Jelen 2012. decemberi TOP 10-es listájába metaszöveg kategóriában. A kiadványnak önálló oldala van a Facebook közösségi oldalon. A szótár BTK-s könyvbemutatója februárban lesz.   ...
Brichter Edit   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Az utóbbi húsz esztendőben az alaptudományok erőteljes differenciálódása következtében, valamint a tudományszakok ...
... is.” (Gyivicsán 2001a: 69) Az 1949-ben fokozatosan kiépült szlovák iskolahálózat segítségével intézményesített keretek között terjesztett szlovák irodalmi nyelv nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket: ...
35. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... legkülönfélébb árnyalatainak, akár elfogultságnak, akár ellenszenvnek. Hiszen ezt a jellegzetes, a 17. század óta különösen népszerű írásbeli irodalmi formát szándékosan a szubjektív világlátás jellemzi, ...
36. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
... 161 LUKÁCS ISTVÁN: Infinitívuszok inváziója – A krležai szöveguniverzum egy „diszkrét bája” 167 MÁRKUS ANDREA: „Új” déli szláv irodalmi nyelvek 173 MARÓTH MIKLÓS: Az iszlám ismerete a mai világban ...
... nyelven: „Ez nem egy pipa.”. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemről érkezett Sándor Anna egy Móricz-regény megszólításainak szlovák fordítását mutatta be. Dudás Mária az új bolgár irodalmi korszak ...
... A szöveg két aspektusa: keresés és védelem  15.30−15.45 Sándor Anna: Egy Móricz-regény megszólításainak szlovák fordításáról 15.45−16.00 Dudás Mária: Az új bolgár irodalmi korszak regényeinek címadási ...
... a szent szövegekre, illetve kanonizált szépirodalmi művekre összpontosulnak, hiszen ezeket az írásműveket fordítják újra a leggyakrabban. Ilyen szövegeknél az újrafordítást nem haszontalan ismétlésnek ...
Konferenciafelhívás (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4.)   Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása A konferencia időpontja: 2012. november ...