Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó hungarian language

Összesen 43 találat.

2. oldal / 3
21. Bednárová-Gibová, Klaudia
(Oldalmenü/Szerzőink)
scientific degree: PhD workplace: Institute of British and American Studies, University of Presov, Slovak Republic prizes and awards: 2003 Dean´s Award for outstanding student´s results; 2008 Vice-Chancellor´s ...
... és regent (a király helyettese), a szóválasztás más irányba viszi a jelentést. A tanácsköztársaság angolból magyarra fordítása a republic of councils, orosz hatásra Hungarian republic of sowiet lehet. ...
23. „Bike love”. Facebook-üzenetfolyam tartalomelemzése
(Felső menü/Kisebb közlemények)
  Deliné Pőcze Erzsébet   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A felnövekvő ifjúság számára, amelyet különböző jelzőkkel (Y, X generáció stb.) ...
Kou Danyang, Desbordes-Korcsev Katarzyna, Lechner Ilona   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   A világ nyelvi képe kutatásának a célja az, hogy a nyelv és ...
In this paper we attempt to reconstruct the conceptualization of the head as reservoir and its fixed image in the Chinese, the Polish, the Hungarian and the German phraseology. It is clear from the analysis ...
Scientific studies concerning the lyrics of Hungarian folk songs arised only in the previous fifty years as earlier the study of the tune, the other basic element pushed them into the background to a great ...
This article is a small part of the entire material that was obtained as a result of questionnaire-based studies conducted on a randomly selected group of Hungarians and Poles in the years 2008-2011, the ...
... of the paper and review some of the most interesting editions, for example during the World War. 'A Nap' newspaper has been a milestone in the Hungarian press as it can be considered the first sensation-seeking ...
It is a known and accepted fact that antonyms can be nouns, adjectives, verbs, adverbs and prepositions. This work aims to transfer and apply the confirmed lexical interpretations of antonyms and antonymy ...
30. Non-standard syntactic markers in SMS discourse
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Amaghlobeli, Natia   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Introduction The new forms of written communication, especially short message correspondence ...
The new forms of written communication, especially short message correspondence and its technical limitations or, more probably, possibilities make the costumer or enable him (her) to deviate from canonic ...
32. Amaghlobeli, Natia (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
PhD (romanisztika) munkahely: Ilia State University nyelvismeret: grúz, angol, francia, orosz kutatási területek: szociolingvisztika, diskurzuselemzés fontosabb publikációk: Linguistic Features ...
33. Brichter, Edit: Terminology and image of the world
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Terminology is a rapidly evolving discipline of our age. Technical terms are analysed on the basis of language purity, of the intradisciplinar and international exchange of information, or of the connection ...
Gonda Zsuzsa   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A 21. századi információs társadalom legfőbb gazdasági értéke a tudás és az információ. ...
This article based on the results of a cognitive linguistic research about the concept of conscience in three languages: Russian, Hungarian and English. In the focus of this paper is the feature of conscience ...
The study presents the today’s state of Slovak dialect through functional layers of language with special regard to faetures of linguistic image of world in the extended context of intellectual culture. ...
37. Asteriskos 1.
(Oldalmenü/Kiadványok)
... и лгать в словенском и русском языках (325) SZABÓ T., ANNAMÁRIA: Studies about French-Hungarian bilingual identity (337) SZÉP, BEÁTA: Változások a jogi szakszókincsben – Egy diakrón vizsgálat bemutatása ...
Robin Edina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A leíró fordítástudomány születésével a fordított szövegek tulajdonságainak vizsgálata, leíró ...
... two published Hungarian translations – the translation and reedition – of a classical tale, The Lion, the Witch and the Wardrobe by C. S. Lewis will be compared first using computerised statistical methods, ...
... of the hungarian literature and culture. In the study I present the modern hungarian literature’s first attempt at organization called Vörösmarty Academy on the basis of bequests found in the Petőfi Literary ...