Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó history press

Összesen 49 találat.

2. oldal / 3
Császári Éva   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A tanulmány célja a bükkszentkereszti szlovák nyelvjárás mai állapotának bemutatása különös tekintettel ...
22. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
Kiskunhalasi Ref. Egyházközség, Szilády Áron Társaság, Thorma János Múzeum; Kiskunhalas, 2012. 288 oldal. Szerk.: Szakál Aurél   Bognár Zoltán [A teljes cikk letölthető formátumban] Szilády Áron ...
Robin Edina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A leíró fordítástudomány születésével a fordított szövegek tulajdonságainak vizsgálata, leíró ...
Németh Luca Anna   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] Bevezetés A magyar irodalmi társaságok történetének rendszerező feldolgozása egyelőre gyerekcipőben jár, ...
The story of the literary associations is considered a peripheral area in the mainstream researches of literary history, although these organizations join in numerous points to the main events of the history ...
Baranyai Mihály   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]               1. A szecessziós stílus „elfogadástörténete” „Kevés olyan tudományt ismerünk, ...
It was a long time debate whether we can speak of the seccesion trend in literature. The fact that the style of secession is accepted in literature is principally owed to the reforming work of Zoltán Szabó ...
Hosszú ideig vitatott volt a szakirodalomban, beszélhetünk-e szecessziós stílusirányzatról az irodalomban. Elsősorban Szabó Zoltán és munkatársai stíluskutató munkásságának köszönhetően mára a szecessziónak ...
... Akadémiai Kiadó. Jędrzejko, Ewa 2001: Człowiek miarą wszech rzeczy. Antroponcentryzm i historycznokulturowe aspekty staropolskiej frazeologii somatycznej. In: Prace filologiczne. T. XLVI. Warszawa: Instytut ...
30. Németh, Ákos: Nyugat népe
(Oldalmenü/Abstracts in English)
From the beginning the periodical Nyugat became the symbol of the Hungarian literary modernism. That is why the survey of the history of Nyugat is the rethinking of the Hungarian modernism in the last ...
  Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009.   Németh Ákos [A teljes cikk letölthető formátumban]    A Nyugat neve már a kezdetektől egybeforrt a magyar irodalmi modernség fogalmával, éppen ezért ...
The materialistic literary mentality of the 1950’s did not consider the works of art as they exist in themselves but as tools of education in the process of forming minds. In Hungary from the works of ...
Wolf Angelika   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]                   1. Bevezető gondolatok 1.1. A tanulmány áttekintése Tanulmányom ...
  A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága éves konferenciáját az ELTE BTK Gólyavárában tartotta, 2011. június 21-én és 22-én. A konferencia A szótól a szövegig címet viselte. A konferenciát ...
A világ nyelvi képében tükröződik a nyelvben rögzült világ interpretációja, az objektív valóság értelmezése, a világról alkotott képe, az ember saját tapasztalatai, hagyományai, világnézete, társadalmi ...
... 02. 23.] Jędrzejko, Ewa 2001: Człowiek miarą wszech rzeczy. Antroponcentryzm i historycznokulturowe aspekty staropolskiej frazeologii somatycznej. In: Prace filologiczne T. XLVI. Warszawa: Instytut Języka ...
... Ferdowsi The Shahnameh (Book of kings), Bibliotheca Persica, New York. Wolff, Fritz 1965: Glossar zu Firdosis Schahname, Olms, Hildesheim.   Szakirodalom Frye, Northop 1975: Cambridge History of ...
The intention of the present essay is to demonstrate the variety of poetical expressions used by Ferdowsi in his well-known epic, the Shahnameh. A part of this huge epic – the story of Bizhan and Manezhe ...
Ottawa: University of Ottawa Press. 2002, 185 pp. ISBN 0-7766-0538-0   Mátyás Bánhegyi   [A teljes cikk letölthető formátumban] Some deem it a sad fact, whereas others welcome the new development ...
40. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
A vallomásos prózaformák átalakulása a két világháború közötti európai és magyar irodalomban Németh Ákos [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     1. Az ...