Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó grammatika

Összesen 30 találat.

2. oldal / 2
21. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... a főnévi tag hordozza. Az ige csupán a szófajra jellemző grammatikai sajátságokat őrzi meg. A szintaktikai és szemantikai funkciók megoszlanak, a két tag azonban szoros jelentésegységet alkot. Ez a jelentés ...
... – Műfordítónők a magyar irodalomban – Az idő nyelvi képe és kategóriája – Nyelvészet vagy kommunikáció – Állathangot kifejező szavak képzése a portugál nyelvben – Grammatikalizáció, különös tekintettel ...
... képzés szerves része a formális nyelvészet, a generatív grammatika vagy a neuronális hálózatok tanítása. Olyan öntanuló gépek tervezésénél, ahol a formális nyelvészeti paradigma által kínált megoldások ...
24. Mura menti tájszótár
(Oldalmenü/Kiadványok)
... szócikk a jelentés(ek)en kívül a címszó grammatikai jellemzőit, kiejtését is tartalmazza, sőt a legtöbb szócikkben a címszó használatára példamondatokat is találhatunk.      ...
... olyan morféma, amelynek hozzáadásával faktitív igék jöhetnének létre. Mivel a lengyel nyelv nem rendelkezik más, azonos funkciójú grammatikai eszközökkel, nehézségbe ütközik a magyar faktitív igék lengyel ...
26. A magyar faktitív igék lengyel megfelelői
(Felső menü/Tanulmányok)
... használja a szintetikus formákat a grammatikai jelentés kifejezésére. Ennek egyik megnyilvánulása az, hogy a lengyelben nem létezik olyan morféma, amelynek hozzáadásával az alapigével megjelölt cselekvés ...
27. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... létező kommunikációs fragmentumok segítségével jön létre. Ennek bizonyítéka többek között az, hogy olyan emberek is képesek a beszédre, akik nem ismerik expliciten a grammatika absztrakt szabályhalmazát. ...
... lengyel eszközökkel, amelyek jelentésüket és grammatikai szerepük szerint a magyar kell igéhez a legközelebb állnak. Vegyük a következő példákat: (14) a) Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego ...
... egyes szám, harmadik személyben édesapám fiáról beszél. Van tehát (a kontextustól függően mindig más) édesapám, van édesapám fia és van(nak) az elbeszélő(k). Fontos látnunk ugyanakkor az édesapám grammatikai ...
30. Veszelszki Ágnes (1982)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Websites (2016). Academic Writing, wissenschaftliches Schreiben, tudományos írás: Egyetemi hallgatók írásos produktumai – stilisztikai és grammatikai szempontból (2016).  e-mail- és honlapcím: veszelszki.agnes[kukac]gmail.com, ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>