Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó faktitív ige

Összesen 39 találat.

2. oldal / 2
Nagy Enikő   [Kivonat] [Abstract in English]   A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2013-ban meghirdetett, Az év szakdolgozata pályázat egyik nyertes munkája.   1. Bevezetés „Óriási ...
22. Non-standard syntactic markers in SMS discourse
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Amaghlobeli, Natia   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Introduction The new forms of written communication, especially short message correspondence ...
Brichter Edit   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Az utóbbi húsz esztendőben az alaptudományok erőteljes differenciálódása következtében, valamint a tudományszakok ...
Gonda Zsuzsa   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A 21. századi információs társadalom legfőbb gazdasági értéke a tudás és az információ. ...
Császári Éva   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A tanulmány célja a bükkszentkereszti szlovák nyelvjárás mai állapotának bemutatása különös tekintettel ...
The study presents the today’s state of Slovak dialect through functional layers of language with special regard to faetures of linguistic image of world in the extended context of intellectual culture. ...
27. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
Kiskunhalasi Ref. Egyházközség, Szilády Áron Társaság, Thorma János Múzeum; Kiskunhalas, 2012. 288 oldal. Szerk.: Szakál Aurél   Bognár Zoltán [A teljes cikk letölthető formátumban] Szilády Áron ...
28. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
Bárdosi Vilmos (szerk.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012.   TARTALOMJEGYZÉK   BEVEZETŐ 7 ALBERT SÁNDOR: „A fordítást módosítottam (A ford.)” – Adalékok a fordítás etikájához 9 BALÁZS ...
29. Asteriskos 1.
(Oldalmenü/Kiadványok)
Bárdosi Vilmos (főszerkesztő) Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest: ELTE BTK. A ...
A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája ELTE BTK, Gólyavár, 2012. június 20-án és 21-én [A teljes cikk letölthető formátumban]   A kétnapos konferenciát Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja ...
Robin Edina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A leíró fordítástudomány születésével a fordított szövegek tulajdonságainak vizsgálata, leíró ...
Németh Luca Anna   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] Bevezetés A magyar irodalmi társaságok történetének rendszerező feldolgozása egyelőre gyerekcipőben jár, ...
Horváth Krisztina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés 1.1. A dolgozat célja Dolgozatom a kettős állítmány kérdéskörével kíván foglalkozni, ...
A dolgozat a kettős állítmány jelenségét mutatja be a Magyar nemzeti szövegtár anyaga és saját gyűjtésű korpusz segítségével. A szakirodalmi áttekintés után a jelenség terjedésének lehetséges okait vizsgálja ...
The present paper studies the phenomenon of dual predicates with the help of the text of the Hungarian National Corpus and a corpus collected by the author. It investigates the possible reasons of the ...
Baranyai Mihály   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]               1. A szecessziós stílus „elfogadástörténete” „Kevés olyan tudományt ismerünk, ...
Dziewońska-Kiss Dorota, Fábián Krisztina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] 1. Bevezetés Jelen munka célja a »szem« fogalom nyelvi képének rekonstruálása ...
  Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009.   Németh Ákos [A teljes cikk letölthető formátumban]    A Nyugat neve már a kezdetektől egybeforrt a magyar irodalmi modernség fogalmával, éppen ezért ...
Teplán Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]   Shelley és Keats barátsága az irodalom egyik legfontosabb találkozása volt, erről tanúskodik Péter Ágnes két irodalomtörténeti műve is; a „Késhet ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>