Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó factitive verb

Összesen 35 találat.

2. oldal / 2
  A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága éves konferenciáját az ELTE BTK Gólyavárában tartotta, 2011. június 21-én és 22-én. A konferencia A szótól a szövegig címet viselte. A konferenciát ...
Dziewońska-Kiss Dorota [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]           1. Bevezetés Jelen vizsgálatomnak az a célja, hogy rekonstruáljam a szem szó ...
23. Netszó-pályázat
(Felső menü/Társasági hírek)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Kommunikáció: internet és média nyelvészeti műhely netszó-pályázatot hirdet. A pályázati plakát itt található. A digitális kommunikáció (közösségi oldalak ...
Somló Katalin   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Einleitung Das Wort „Narratologie“ hat einen engeren und einen breiteren Sinn. Erstens steht dieses ...
Torma Katalin   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] por  az câre-o mehr-o nayrang-o rang ’tele gyógyírrel és szeretettel, és varázslattal és becsülettel’ Ferdowsi ...
26. Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung
(Felső menü/Recenziók)
Zweite, verbesserte Auflage [második, javított kiadás], Tübingen: Stauffenburg 2001. [változatlan lenyomat, 2006.], 208 oldal; ISBN 3-86057-284-9. Veszelszki Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban] ...
27. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
Nyomárkay István [A teljes cikk letölthető formátumban]  Kedves Kollégák, Tisztelt Hallgatóim! Legelsősorban is meg kell magyaráznom előadásom címét. Amikor a megtisztelő felkérést megkaptam, tudatosult ...
Budapest: Osiris, 2007. Németh Ákos [A teljes cikk letölthető formátumban] Takáts József könyvének két fő célkitűzése egy új tudományterület, a narratív magyar politikai eszmetörténet körülhatárolása, ...
The present study aims at investigating the use of light verb constructions from a translational perspective. After presenting the various names used for these constructions and giving a comprehensive ...
30. Terpeszkedő kifejezések, nyelvhelyesség, fordítás
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Csorba Gábriel [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] 1. Bevezető A hagyományos (szubjektív értékítéletekre támaszkodó) nyelvhelyességi szakirodalom a szintetikus ...
Bárdosi Vilmos − Kiss Gábor (szerk.) Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010.   A Szavak, szólások, nevek vonzásában című kötetet Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor ...
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008. Boross Viktor [A teljes cikk letölthető formátumban] Dr. Bańczerowski Janusz, egyetemi tanár, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszékének ...
The aim of the present essay is to give answer to the following question: what are the expressions used by the speakers of Polish in the situations that the speakers of Hungarian use factitive verbs? First, ...
34. Draußen, vor der Tür der Kramers
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Somló Katalin Draußen, vor der Tür der Kramers. Intertextuelle Beziehungen zwischen Arno Surminskis Kurzgeschichte Die Kramers und der 5. Szene in Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert [Kivonat] ...
35. Fábián Zsuzsanna: Ricerche sulla valenza
(Felső menü/Recenziók)
Szeged: Grimm Kiadó, 2009. 238 oldal. Kardos Orsolya [A teljes cikk letölthető formátumban] A kötet Fábián Zsuzsannának a vonzatkutatás témakörében 1978 és 2009 között megjelent írásait tartalmazza. ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>