Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó ady endre

Összesen 31 találat.

2. oldal / 2
Gedeon Sarolta   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     Dosztojevszkij műveinek magyarországi fogadtatását a második világháborútól kezdődően kutatja a készülő ...
Wolf Angelika   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]                   1. Bevezető gondolatok 1.1. A tanulmány áttekintése Tanulmányom ...
... statisztikai stilisztika alkalmazásával Ady Endre és Krleža szófajhasználati jellegzetességeit hasonlította össze. Szijj Ildikó a Felállni! Leülni! típusú, felszólító funkciójú főnévi igenevek grammatikai ...
... például: nic nie widzę w jego/jej oczach (üres a tekintete), odgadywać w oczach , szukać odpowiedzi w oczach . A lengyel nyelvben a szem mint kép metafora is konceptualizálódik, pl.: coś się maluje w ...
25. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
... that can become a helpful material for language learners. Relationships, which are traceable in most cases through algorithms by the means of computers, are provable by already well known momentums of ...
... may result in ready-made, prefabricated texts appearing in several target texts, it may also largely contribute to the facilitation of the job of translators. In her book entitled Computer Aided Translation ...
27. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... hogy a világ egy teljes egészet alkot. […] Ezen haladt túl Hofmannsthal, amikor a részekre szakadást már magának a valóságnak és nem csupán a fogyatékos művészetnek tulajdonította. A kortárs Ady Endre ...
... Whorf. Ed. by J.B. Carroll. Cambridge Massachusetts: The M.I.T. Press. Zabrocki, Władysław 1990: Czy język jest wrodzony? Językoznawstwo Chomsky’ego a hipoteza natywizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe ...
... (2); Elhull a virág, eliramlik az élet (1); Szeretném, ha szeretnének [Ady E.](1); Élni, míg élünk… [Ady E.](1) 6.Egyéb gondolatok (188) Egyszer élünk! (8), életrevaló (7), az élet szép (5), élet-halál ...
... újságírói pályáját. Később öt évig él Németországban és Skandináviában. Stockholmban szobrászként dolgozik. Hazatérve Nagyváradra Ady Endre baráti köréhez tartozik. A Nagyváradi Napló, majd a Váradi Hét ...
... wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. (14) b) Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>