Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvi kép

Összesen 49 találat.

1. oldal / 3
1. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... orosz példák tükrében (régi és új esetek) 12.15−12.30 Zoltán András: Egy kérdéses ősszláv rekonstrukció: *starati sę" 12.30−12.45 Pátrovics Péter: A borostyán nyelvi képének alakulása az európai ...
Domonkosi Ágnes   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]
... amelyek az elméleti és gyakorlati megállapításokhoz kapcsolódóan konkrét tudománykommunikációs eseteket, példákat mutatnak be, illetve további nyelvi, kommunikációs szempontokat adnak a tudománykommunikációs ...
A nyelvi kapcsolattartási formák, megszólítások, a tegezés-nemtegezés változatai közvetlen kapcsolatban állnak a társas viszonyok szerveződésével, ezért a nyelvi tapasztalatok hétköznapi értelmezésétől ...
A jelenleg iskolapadban ülő generáció lényeges különbséget mutat a korábbiakhoz képest többek között szocializálódási sajátosságaiban, informálódási és tanulási stratégiáit tekintve. A tanulmány egy kutatást ...
Tanulmányomban egy kérdőívvel és interjúkkal történt felmérést mutatok be, amely során azt vizsgáltam, milyen fontos szerepet játszanak egy kiállításban a képi megjelenítési formák, a hangok, a modern ...
Az elmúlt évtizedekben heves támadások érték a hagyományosan nyelvművelésnek nevezett hazai nyelvi ismeretterjesztést. A viták kereszttüzében a nyelvművelés létjogosultsága állt. Kevés szó esett azonban ...
Jelen írás célja annak láttatása, hogy a tudományos ismeretterjesztést szolgáló médiatartalmak megfelelő technikai és tartalmi megvalósítása hogyan segíti az orvosbiológiai kutatások eredményeinek disszeminációját. ...
9. Domonkosi Ágnes (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Eszterházy Károly Egyetem fontosabb tisztség(ek): tanszékvezető kitüntetés(ek): Akadémiai Ifjúsági Díj 2005 nyelvismeret: angol, latin, orosz kutatási terület(ek): ...
10. Barta Ákos (1993)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD hallgató munkahely: Szent István Egyetem nyelvismeret: angol kutatási terület(ek): játékelmélet, oktatástudomány    ...
11. Balló Zsófia (1974)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... építés, lakásépítési trendek, BIM, oktatásszervezés nyelvismeret: német, angol fontosabb publikációk: Horkai András – Balló Zsófia 2018: Possibilities and Difficulties in Implementation of Energy Saving ...
12. H. Tomesz Tímea
(Oldalmenü/Szerzőink)
... a Kommunikációs Nevelésért Egyesület elnökségi tagja, a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságának tagja nyelvismeret: német kutatási területek: a médiaszövegek jellemzői, ...
13. Kondor Boglárka
(Oldalmenü/Szerzőink)
intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, doktorandusz nyelvismeret: angol (középfok), olasz (középfok) kutatási terület: szaktárgypedagógia ...
14. Pölcz Ádám (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... (2015) nyelvismeret: angol, német kutatási területek: nyelvművelés, retorika, leíró nyelvészet, anyanyelv-pedagógia, valamint ezek kapcsolódási lehetőségei fontosabb publikációk: Pölcz Ádám 2017: ...
15. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Ösztöndíj (2013), Szeged Városi Ösztöndíj (2011) nyelvismeret: angol, spanyol kutatási terület(ek): kognitív nyelvészet, pragmatika, relevanciaelmélet, meseterápia, tudománykommunikáció 3-5 fontosabb ...
16. Györfy Borbála (1994)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... 2014–2015 nyelvismeret: angol, román kutatási terület(ek): Parazitoid hálózatok stabilitásának módszertani vizsgálata – Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, 2016 Társadalmi esemény generálása ...
17. Vásárhelyi Tamás (1949)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... tisztség(ek): jelenleg nincs kitüntetés(ek): Móra Ferenc Díj, Herman Ottó-díj, Pro natura-díj, Környezetünkért-díj nyelvismeret: angol, német, orosz kutatási terület(ek): zootaxonómia, természetvédelem, ...
18. Bacsárdi László (1982)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Asztronautikai Társaság) kitüntetések: VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója (2015), IAF Young Space Leadership Award (2017), Puskás Tivadar-díj (2018) nyelvismeret: angol, német kutatási területek: műholdas ...
19. Frey Sándor (1967)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... (Magyar Asztronautikai Társaság) kitüntetések: Nagy Ernő-díj (2005), Hevesi Endre-díj (2015) nyelvismeret: angol, orosz kutatási területek: rádiócsillagászat, interferometria, aktív ...
Az álhír, vagyis a médiában terjedő hamis hír fogalma különösen a 2016-os egyesült államokbeli elnökválasztás, illetve a 2017-es francia elnökválasztás óta közbeszéd tárgyát képezi (Veszelszki 2017). A ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>