Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó magyar irodalom

Összesen 50 találat.

1. oldal / 3
1. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
... és szövegekvivalencia a nyelvfilozófia felől 11.00–11.45 Pacsai Imre: Tükörfordítás és etimológia 11.45–12.00 Jászay László: Némely orosz imperfektívum folyamatjelentésének magyar megfeleltetése ...
2. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
... a magyarra fordított gyerekirodalmi szövegekben   Bielecki Robert A főnévi igenév szintaxisa a magyar nyelvben   Fábics Tamás A mai magyarországi földrajzi nevek segítségével kimutatott kései ősszláv ...
Farkas Nóra – Seres Nóra   [Kivonat] [Abstract in English]  [A teljes cikk letölthető formátumban]
A 20–21. század fordulóján paradigmaváltás következett be a magyar gyerekirodalomban, ennek következtében ma a magyar gyerekirodalom központibb helyet foglal el az irodalmi poliszisztémában, mint korábban. ...
5. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
... parlamenti vitája alkalmából 1925. február 20-án tartott beszédének retorikai elemzése (2015). A magyar gyerekirodalmi fordítás történetének vázlatos áttekintése (Farkas Nóra – Seres Nóra, 2017). e-mail-cím: ...
6. Farkas Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
... magyar gyerekirodalmi fordítás történetének vázlatos áttekintése (Farkas Nóra – Seres Nóra, 2017). e-mail-cím: simbremyne@gmail.com  ...
7. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
...  nyelvismeret: lengyel (anyanyelv), magyar, finn, észt, angol, német, spanyol, francia, komi-zürjén, udmurt, északi lapp, erza-mordvin, litván, török, izlandi kutatási területek: morfofonológia, morfológia, ...
8. Istók Béla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, PhD-hallgató nyelvismeret: szlovák (L2), német (felsőfok), angol (középfok) kutatási területek: netnyelvészet, ...
Bielecki Robert   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
A hagyományos magyar nyelvtanbeli megközelítés keretében a főnévi igenevet átmeneti szófajként szokás tárgyalni, amely „a cselekvést és a történést elvontan, dologként, fogalomként nevezi meg". Történeti ...
11. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 68. évében elhunyt. Papp Andrea halála pótolhatatlan vesztesége a magyarországi anglisztikának, fordítástudománynak, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának. Papp Andrea 1950-ben ...
Fábics Tamás   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
... to the solution of unity. At the time of Hungarian conquest of the Carpathian Basin the Ancient Slavic unity had already ceased to exist. In the Carpathian Basin the Magyars got in touch with Slavs whose ...
... vokalizációjához köti. Bármelyik feltevést is fogadjuk el, a magyarok 9. századi Kárpát-medencei honfoglalása a fentebb említett kései ősszláv dialektusok meglétének időszakára esett. Az egység felbomlásával ...
15. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Magyar Posta Zrt. nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások néhány ...
16. Balogh Andrea (1988)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... befolyásolt kommunikációs felületek nyelvi környezetének vizsgálata publikációk: 1. Gamergenerációk. In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk): Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Budapest: Inter; Magyar ...
Elhangzott 2017. április 7-én a Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság együttes ünnepi ülésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében. A köszöntő ...
18. Meghívó: Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára című kötet bemutatójára.   ...
... szemantikai doménekkel kapcsolódik össze. Vizsgálatomhoz két magyar, az anyaság, szülőség témaköréhez kapcsolódó blogot (ún. mommyblogot) választottam ki. Véletlenszerűen gyűjtöttem a blogokról cikkeket, ...
20. Az anyaság képe a magyar blogoszférában
(Felső menü/Tanulmányok)
Veszelszki Ágnes   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>